> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Månedens misjonsland februar: MongoliaMånedens misjonsland februar: Mongolia

Foto: Martin Lehre

Mongolia har store naturressurser og en kirke i vekst. Men samtidig har landet store utfordringer, og NLM arbeider blant annet særlig for å sikre barns rettigheter.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for muligheten til å ha utsendinger i Bayan-Ulgii.
  • Takk for at mongolske internatbarn får hjelp gjennom sosialprosjektet.
  • Takk for at flere får mulighet til bedre helsehjelp gjennom helseprosjektet.
  • Takk for godt samarbeid med Bayariin-Medee-menighetene.
  • Be for utsendingene i Bayan-Ulgii, Khovd og Ulaanbaatar, om trivsel og helse, og for barna deres.
  • Be om visdom til å bruke mulighetene til å dele evangeliet med de menneskene vi møter.
  • Be for prosjektene og våre mongolske medarbeidere. Be om at våre medarbeidere må få troen på Jesus.
  • Be for planleggingen av et nytt prosjekt i Vest-Mongolia.
  • Be om Guds rikes vekst blant et minoritetsfolk i Vest-Mongolia.
  • Be om fortsatt vekst i antall og modenhet i Bayariin-Medees menigheter i Mongolia. Be for pastorene og andre ledere, om visdom og hjelp for liv og tjeneste.
  • Be om at Gud må gi gode kristne ledere til styrende og utførende organer i Mongolia.
  • Be for UBTC (den teologiske høyskolen i Ulaanbaatar) og for bibelskolen i Darkhan. Be om at de som studerer der må få vokse i troen og få mer innsikt i Guds ord.
  • Be for litteraturprosjekt og oversettelsesarbeid.

NB! Film i bunnen av saken.

 

Tenk deg at du er sju år gammel, og du er redd om natten. Det er kaldt og du er sulten, men når du ber om mer mat, får du en ørefik.

Den overarbeidede internatarbeideren har ikke tid til å organisere noen aktiviteter, og det er åtte måneder til neste gang du får treffe mamma og pappa.

  

Skole for alle

Alle barn har rett til skolegang, og Mongolia har 12 års skoleplikt. Det er bra.

Men Mongolia er også verdens tynnest befolkede land, og mange lever som nomader. For å sikre alle barn skolegang, har man derfor innført internat for barn av nomadefamilier. Og det er krevende.

Tanken er god, for den sikrer at også nomadebarn får med seg hele skolegangen og får samme muligheter som barn som bor i nærheten av skoler.

Men barna må være adskilt fra foreldrene store deler av året, og forholdene på mange av internatene har ikke vært gode nok. Samtidig har foreldrene stått maktesløse.

   

Styrker barns rettigheter

Derfor driver NLM Mongolia blant annet et stort prosjekt for å styrke barns rettigheter, med særlig fokus på internatbarnas situasjon: Strengthening Children’s Rights (SCR).

Gjennom kartlegging av barnas situasjon, kurs i barneoppdragelse og tiltak for å involvere foreldrene mer i driften, har man allerede sett svært positive resultater.

Ikke minst er både foreldre, internatansatte og lokale styresmakter nå klar over barnas rettigheter, og situasjonen blir stadig bedre.

  

Mange barn av nomadefamilier må bo på internat store deler av året. Foto: Frida Blaker

  

– For to år siden tenkte flere av de ansatte på internatene at oppgaven deres bare var å gi barna mat og en seng, forteller Baibolat, som arbeider i SCR. – Men nå er de helt forandret. De ser at de kan være med og påvirke barnas utvikling på en positiv måte.

SCR-prosjektet konsentrerer seg om fylkene Khovd og Bayan Ulgii i Vest-Mongolia, men man håper å se positive ringvirkninger for internatbarn over hele landet.

Sammen med bl.a. Unicef, Redd barna, World Vision og Fredskorpset sitter NLM også i «National Authority for Children», som er de mongolske myndighetenes organ for barns rettigheter. Slik kan vi påvirke beslutningstakerne til å prioritere barns rettigheter også i de politiske prosessene.

 

Glade internatbeboere. Foto: Bjarte Rydland

        

Barn og helse

I tillegg til arbeidet for å styrke barns rettigheter arbeider NLM bredere med å styrke primærhelsetjenesten i tre fylker i Vest-Mongolia: Khovd, Gobi Altai og Bayan Ulgii.

Man håper å bidra til bedring av helsetilstanden i befolkningen generelt, men også i dette arbeidet vektlegges barns helse spesielt.

Arbeidet fokuserer særlig på faglig oppdatering av leger og andre helsearbeidere, samt utstrakt helseopplysning.

 

Foreldre på kurs. Foto: Frida Blaker

  

Til de minst nådde i vest

Helse- og sosialprosjektene NLM driver i Vest-Mongolia er del av en større strategi for NLM. Man har gradvis flyttet hoveddelen av arbeidet vestover, hvor vi ser at det både er størst fattigdom og færrest kristne.

I tillegg til bistandsarbeidet satser vi spesifikt mot å nå en unådd folkegruppe i dette området med evangeliet.

For selv om kirken i Mongolia har blomstret opp og opplevd stor vekst de siste par tiårene, er det fremdeles stort behov for misjon i landet.

Satsingen i Vest-Mongolia gjøres derfor i samarbeid med vår samarbeidskirke, Bayariin Medee.

 

Lovsang på gudstjeneste i Bayariin Medee-menigheten i Ulaanbaatar. Foto: Frida Blaker

 

Bayariin Medee (Gledelig nytt) begynte som bibelgrupper startet av de første NLM-utsendingene i landet. I dag er den en liten, men aktiv og selvstendig kirke med hovedmenigheter i hovedstaden Ulaanbaatar, Darkhan i nord og Khovd i vest.

NLM bidrar i dag med økonomisk støtte og personell til utdannelse av ledere og utvikling av kristen litteratur. Bayariin Medee er allerede blitt misjonerende, og det er derfor svært gledelig å kunne stå sammen med dem i arbeidet for å nå flere i Vest-Mongolia med evangeliet.

   

Utadrettet diakonalt arbeid

Bayariin Medee driver også sitt eget diakonale arbeid. Med økonomisk støtte og konsulenthjelp fra NLM har de startet opp den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education», som tilbyr kurs og personlig rådgivning.

Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar. Lokale myndigheter tillater at organisasjonen arbeider ved to skoler og ved familiesentre i bydelen.

Håpet er at ungdommene får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til ta sunne valg i fremtiden.

I tillegg vil de bli invitert til arrangement i kirken. På den måten kan en gjennom virksomheten få mulighet til å vinne mennesker for Jesus.

         

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia, for økt misjonsglød og for velsignelse over arbeidet!

     

Vil du støtte NLMs arbeid i Mongolia?

     

Film om Barns rettigheter-prosjektet og NLMs arbeid i Mongolia:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

       

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Mongolia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.