> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Når vi tar farvelNår vi tar farvel

Hester ved elven i Khovd. Foto: Åshild Sørhus.

På misjonærfeltene får man mye erfaring med å ta farvel. Her kommer noen tanker om dette fra Mongolia.

Det går mot sommer. Her i Khovd er de fleste dagene nå varme og gode. Trær og busker er grønne, langs elva er de skjønne gressgangene frodige, det går fint an å bade i elva, og også fjellsidene nederst begynner å skinne av grønt.

Det har vært godt med regn så langt i år. Det tegner bra for dyrene som er så viktige for Mongolia.

Denne tiden er deilig på mange måter, men så var det dette med avskjedene. De kommer ofte da, de også.

  

Å være sammen på feltet

Fra Mongolia-feltet reiser det også i år noen hjem. Det er naturlig og planlagt. Det forberedes avskjedsmarkeringer i forskjellige settinger.

Og det er viktig. Å komme sammen og markere disse overgangene. Si gode ord, være sammen, spise sammen og gjerne leke sammen. Kjenne på gleden og takknemligheten for tiden vi har hatt sammen. Minnes gode stunder sammen, og kanskje utfordrende tider sammen. Sammen er et godt og viktig ord, også når vi tar farvel.

Men når sommeren er over og høsten kommer, er vi kanskje litt redd for tomrommet. Det at noen ikke er der lenger, ikke treffes på kontoret mer, ikke drøfte saker sammen, ikke møte de gode blikkene. Ikke leke med barna våre.

  

Tomrommet fylles delvis av nye utsendinger. Det er vi alltid veldig takknemlig over. Men hva med de som ikke kom, som vi håpet skulle komme?

Vi trenger flere utsendinger, også til Mongolia. Kan du løfte dine øyne opp til himmelen og minne Høstens Herre om behovene, de hvite markene her i Mongolia?

  

En bønn på veien hjem

Nylig var noen av oss med på en avskjedsfest (ja, en skikkelig fest, der 3 sauer måtte bøte med livet for å fø alle) for en misjonærfamilie fra et land i Sentral-Asia som har arbeidet her i Khovd over 5 år.

De har vært viktige samarbeidspartnere for oss i NLM når vi vil nå en unådd folkegruppe her. Kulturforskjeller og språkbarrierer har det vært i dette samarbeidet. Men å, så mye de har betydd for dette arbeidet! Gud har brukt dem, til tross for mange utfordringer!

Det er heller ikke få utfordringer de skal møte når de nå skal tilbake til sitt hjemland. Dette landet er også en misjonsmark. Mange ting er veldig uvisst for dem. Behovet for forbønn for denne familien i tiden som kommer er stor.

   

Her i verden er vi bare gjester. En dag skal vi som hører Jesus til hjem til vårt virkelige hjemland i himmelen. Innbydelsen er til alle! Den må vi være med å bringe ut.

Å, om vi kunne fortsette å se mennesker ta imot innbydelsen her i Mongolia og gå sammen med oss på veien hjem. Der skal alle avskjeder ta slutt. Gud skal bo i blant oss, sammen. 


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.