> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Tuvde – en engasjert medarbeiderTuvde – en engasjert medarbeider

Tuvde utenfor kontoret i Khovd. Foto: Morten L. Olsen

Tuvdendorj har selv vokst opp på skoleinternat. De siste sju årene har vært vår trofaste sjåfør, og han gleder seg over arbeidet som blir gjort for å bedre forholdene for barna.

Sosialprosjektet (SCR2: Strengthening Children’s Rights project 2) jobber med å bedre forholdene for barn som bor på offentlige skoleinternat.

I Khovd har vi fire flotte medarbeidere i sosialprosjektet. En av dem er Tuvdendorj, eller Tuvde som han kalles til daglig. Han har et stort hjerte for disse barna, spesielt siden han selv bodde på skoleinternat da han var barn.

Jeg satte meg ned for å snakke litt med ham om hans erfaringer fra denne tiden.

  

Savn av foreldre

Tuvde forteller at han bodde på internat fra 1. til 10. klasse. Han var 8 år da han flyttet på internat. Dette var i 1972.

– Forholdene på internatet da var ikke bra, forteller han.

Å flytte til internatet var hardt for ham, spesielt de to første årene. Han hadde ingen slektninger på internatet, og han savnet foreldrene sine mye.

Han forteller at han ofte satt og så ut av vinduet i retning av hjemmet sitt. Dersom han så noen nærme seg, håpte han sterkt at det var foreldrene. Da han oppdaget at det ikke var foreldrene, begynte han å gråte.

  

Lite oppfølging

I løpet av denne tiden bodde han på to internat. Først på et lite med 30-40 barn, og så på et større med nærmere 800 barn fordelt på to internatbygg.

På internatene var det én voksenperson som hadde rollen som internatlærer og vakt.

– Det var ikke mye positiv kommunikasjon fra internatlæreren, forteller Tuvde.

Internatlæreren hadde som oppgave å passe på at barna var til stede på internatene, at de stod opp, spiste og la seg. Noen annen oppfølging fikk ikke barna. Dersom det forekom mobbing blant barna, fikk internatlæreren det sjelden med seg.

  

Foreldrenes oppfølging av barna var lav, og de kom sjelden på besøk. Foreldrene var gjetere, noe som innebar mye og hard jobbing. Da prioriterte de ikke å ta seg tid til å besøke barna på internatene.

– Jeg dro hjem i vinterferien og sommerferien, forteller Tuvde. Ellers så han ikke foreldrene sine. Alt i alt var det vanskelig å leve på internat.

  

Stabens oppfølging har bedret seg

Jeg spør om det har skjedd endringer i forhold til da han selv bodde på internat, og Tuvde smiler.

– Det har skjedd store endringer. En av de største endringene er at holdningene hos internatstaben har endret seg. Før var internatet et oppholdssted, men nå har staben et mye større fokus på å gi en tettere oppfølging av barna, forteller han.

    

Foreldre er blitt mer aktive

En annen endring han ser er at foreldrene har blitt mer aktive. SCR2 har fokusert på dette, og blant annet initiert et opplegg som kalles ”foreldrenes dag” på internatene. Her kommer barnas foreldre til internatene og får undervisning og informasjon. De har også sosiale aktiviteter.

Dette mener Tuvde har vært veldig positivt, og det har vært med på å øke foreldrenes engasjement for barnas situasjon på internatene.

  

NLMs arbeid har gitt resultater

Totalt sett har situasjonen bedret seg veldig på disse årene. Bare i løpet av tiden Tuvde har jobbet i NLM, har han sett store forbedringer for barna på internatene. Han er glad for å kunne være med på dette, og sier at han er svært takknemlig for jobben sin i NLM.

NLM er avhengig av å ha engasjerte lokale medarbeidere for å kunne gjøre en god jobb i Mongolia, og vi føler oss velsignet som har Tuvde med oss på laget. 


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.