> NLM / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / Soma Biblia lander historisk stor avtaleSoma Biblia lander historisk stor avtale

Soma Biblia skal stå for produksjon og salg av sangboken "Tumwabudu Mungu Wetu” til ELCT. Det betyr et stort skritt på veien mot økonomisk uavhengighet for litteraturmisjonen.

96.000 sangbøker, som fyller to store kontainere. En økt årlig omsetning på over seks millioner kroner.

Tallene viser størrelsen på avtalen som Soma Biblia nylig har inngått!

Avtalen går ut på at Soma Biblia, som er NLMs og DLMs forlag og litteraturarbeid i Tanzania, skal stå for å gjenopptrykke og distribuere den Lutherske kirkes sang- og liturgibok ”Tumwabudu Mungu Wetu” (”La oss prise Herren”).

   

Største avtale i Soma Biblias historie

– Dette er en av de største avtalene i Soma Biblias historie, sier Per Jerup, som er salgs- og distribusjonsansvarlig i Soma Biblia.

Han forteller at SB har forhandlet om Den lutherske kirkes sangbok i flere år. Imidlertid ble den utsolgt for to år siden, og kirken hadde ikke penger til å trykke den på nytt. Men behovet er enormt, og daglig spørres det etter sangboken i Soma Biblias butikker. Derfor henvendte Soma Biblia seg til kirken og ga et tilbud for å stå for gjenopptrykkingen.

    

Distribueres som Soma Biblias øvrige bøker

Den lutherske kirken, som får 15 000 av sangbøkene, aksepterte tilbudet. Resten beholder Soma Biblia, som vil distribuere sangbøkene på samme måte som Soma Biblias øvrige bøker, nemlig via mobile boksalg og butikker – eller videresalg til lokale boksalg.

Det store opplaget sangbøker blir trykt i Kina, og Per Jerup forventer at de vil ankomme Tanzania rundt påsketider 2018.

    

En anerkjennelse fra kirken

– Denne avtalen er et godt skritt på vei mot målet om at Soma Biblia skal bli økonomisk selvstendige, sier Per Jerup.

Det er imidlertid også en annen side ved avtalen, som han vurderer som særdeles viktig: – Avtalen viser at SB har vunnet Den lutherske kirkes tillit, sier han. – Jeg tror at anerkjennelsen fra kirkens side betyr at vi kan få flere av våre bøker inn i kirken, og dermed få mulighet for å prege den teologisk.

Saken er originalt publisert på LMs nettsider av Kaja Lauterbach. Oversatt og gjengitt med tillatelse av Anne Gihlemoen. 


Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.