> NLM / Internasjonalt / Sør-Amerika / Nyheter / Misjonærkonferansen 2013Misjonærkonferansen 2013

Denne uken har misjonærene i Bolivia og Peru vært samlet til misjonærkonferanse i Arequipa. Den siste samlingen var en panedebatt mellom kirkeledere i Peru og Bolivia og studenter ved Setela om misjon.

Misjonærkonferanse er en årlig begivenhet for NLMs misjonærer. Det er en uke som er satt av til forhandlinger, forkynnelse og noe fritid.

Forhandlinger

For Perufeltet sin del var det ikke mange saker i år. Den viktigste saken som ble behandlet var muligens handlingsplanen for inneværende år.  Det er mange ting som skal gjennomføres i 2013, og det er godt og nyttig å samtale og samordne målbare satsningsområder og aktiviteter.

Men det viktigste som skjer i forhandlingene er samtalene, både i plenum, grupper og uformelt over matbordet. Gjennom erfaringsutvekslinger og meningsutvekslinger er det muligheter for refleksjon og forandring.

Siste dagen var det også en paneldebatt med deltakere fra samarbeidslandene til NLM i Sør-Amerika. Temaet var misjon, og spørsmålet var: «Hvordan kan vi bidra?» Det ble også en interessant og oppmuntrende samling, hvor man kunne spore at det er en misjonstanke i emning.

Forkynnelse

Misjonærkonferansen er også et sted til å ta imot undervisning og forkynnelse på norsk og dansk. I år har Lars Dahle fra NLA Høyskolen hatt bibeltimene med temaet: «Du er Messias, den levende Guds Sønn». I tillegg har misjonskonsulent Anker Nielsen deltatt med forkynnelse.

Det har også vært temasamlinger rundt mediebevissthet og kommunikasjon, med et utgangspunkt i Lausannekonferansen i Cape Town 2010 ved Margunn og Lars Dahle.

"Fritid"

Det blir ikke veldig mye fritid på en konferanse. Dagene blir ofte lange med konferanse og samtaler. Likevel er det tid til det sosiale. For skolen har det vært fellesperiode mellom DNS i Peru og Bolivia, og med dobbelt så mange elever på skolen blir det en litt annerledes skolehverdag. De har vært på ekskursjoner og hatt prosjekter, og for alle parter har det vært godt å være litt flere.

Konferanse er sosialt. Man blir sliten. Men det er verdt det, for gjennom samtale og forkynnelse er det mye å hente til det daglige misjonærhverdagen.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.