Forsamlingsleder/pastor og områdearbeider i Gjøvik/Vestoppland

NLM region øst søker nå en medarbeider for NLMs arbeid på Gjøvik og Vestoppland.

NLM region øst driver arbeid i Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og forsamlinger driver vi flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

NLMs forsamling/menighet på Gjøvik holder til i Misjonshuset Folkvang i Hunndalen. Dette er en samlokalisering med NLMs barnehage i Gjøvik.

  

Vi søker nå:

Forsamlingsleder/pastor og områdearbeider i Gjøvik/Vestoppland

Fast stilling i 50 – 100 %

     

Hovedansvarsområde

 • Videreutvikle forsamlings/menighetsarbeidet knyttet til Misjonshuset Folkvang på Gjøvik.
 • Ansvar for fellesskapsutvikling og forkynnelse i området
 • Utvikle og tenke nytt rundt NLMs misjonsarbeid i området, med fokus på nye generasjoner og kulturer

  

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge lokalt forsamlingsarbeid med fokus på inkluderende og disippelgjørende fellesskap.
 • Forkynnelse, ledelse og administrasjon
 • Følge opp ekstisterende felleskap i området og stimulere til nyplanting og revitalisering av felleskap
 • Arbeide for å nå barnefamilier, studenter og ungdom i området
 • Bistå region øst med å rekruttere ledere og deltakere til leirer og andre arrangement

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å forkynne bibelens budskap
 • Leder- og kommunikasjonsferdigheter
  • Evne til å bygge relasjoner med mennesker i ulike aldersgrupper
  • Evne til å nyskaping av lokalt arbeid
  • Evne til å arbeide strukturert og målrettet for å styrke lokalt arbeid

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

      

Vi kan tilby

 • Arbeidsfellesskap i NLM region øst
 • Lønn etter NLMs regulativ

    

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne@nlm.no

      

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM region øst, 0572, Oslo – epost: ehalsne@nlm.no

    

Søknadsfrist: Innen 1. august 2018

Tiltredelse: September 2018, eller etter avtale

  


Dagens bibelsitat

Heb 3:14 For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.