Forsamlingsleder/pastor og områdearbeider i Gjøvik/Vestoppland

NLM region øst søker nå en medarbeider for NLMs arbeid på Gjøvik og Vestoppland.

NLM region øst driver arbeid i Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og forsamlinger driver vi flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

NLMs forsamling/menighet på Gjøvik holder til i Misjonshuset Folkvang i Hunndalen. Dette er en samlokalisering med NLMs barnehage i Gjøvik.

  

Vi søker nå:

Forsamlingsleder/pastor og områdearbeider i Gjøvik/Vestoppland

Fast stilling i 50 – 100 %

     

Hovedansvarsområde

 • Videreutvikle forsamlings/menighetsarbeidet knyttet til Misjonshuset Folkvang på Gjøvik.
 • Ansvar for fellesskapsutvikling og forkynnelse i området
 • Utvikle og tenke nytt rundt NLMs misjonsarbeid i området, med fokus på nye generasjoner og kulturer

  

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge lokalt forsamlingsarbeid med fokus på inkluderende og disippelgjørende fellesskap.
 • Forkynnelse, ledelse og administrasjon
 • Følge opp ekstisterende felleskap i området og stimulere til nyplanting og revitalisering av felleskap
 • Arbeide for å nå barnefamilier, studenter og ungdom i området
 • Bistå region øst med å rekruttere ledere og deltakere til leirer og andre arrangement

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å forkynne bibelens budskap
 • Leder- og kommunikasjonsferdigheter
  • Evne til å bygge relasjoner med mennesker i ulike aldersgrupper
  • Evne til å nyskaping av lokalt arbeid
  • Evne til å arbeide strukturert og målrettet for å styrke lokalt arbeid

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

      

Vi kan tilby

 • Arbeidsfellesskap i NLM region øst
 • Lønn etter NLMs regulativ

    

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne@nlm.no

      

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM region øst, 0572, Oslo – epost: ehalsne@nlm.no

    

Søknadsfrist: Innen 15. august 2018

Tiltredelse: September 2018, eller etter avtale

  


Dagens bibelsitat

Gal 6:2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.