> NLM / Leir / Leirer/weekender / MIDT-NORGE / LeirklubbLeirklubb

Er du glad i å reise på leir? Da kan du spare penger ved å melde deg inn i Leirklubben!

1.1.2018 innførte region Midt-Norge en rabattordning som heter Leirklubb. 

Dette er en løsning som allerede er brukt en tid i andre regioner i NLM.

Regionen mottar økonomisk støtte fra Frifond per klubbmedlem, noe som gir et verdifullt bidrag til det viktige leirarbeidet. 

Vilkår

Det medfører ingen forpliktelser å være medlem.

Medlemskapet koster kr 100 per kalenderår, og gjelder for barn fra og med 4 år til og med 14 år. Fra første leir får man en rabatt på kr 100. Dette betyr i praksis at medlemsavgiften utlignes med det samme, og gir et reelt prisavslag fra og med 2. leir samme år.

Medlemskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.

Den tidligere søskenrabatten opphører. I stedet får man nå en ordning som gjelder for den enkelte leirdeltaker, uavhengig av om man har søsken på samme leir eller ikke.

Slik melder du deg inn:

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Kontingenten betales på samme faktura som leiren.

Ved neste leir krysser en av for "Deltakeren er medlem i Leirklubben", men de som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.