> NLM / Leir / Leirer/weekender / NORD / LeirklubbLeirklubb

Bli med i Leirklubben og spar penger fra første leir du er med på!

Er du glad i å reise på leir? Da er leirklubben midt i blinken for deg!

Leirklubben er en klubb for barn under 15 år. Medlemskapet gir ingen andre rettigheter enn rabatt på leirprisen, og det medfører ingen forpliktelser å være medlem. Det er ingen aktivitet i leirklubben utover leiren(e) du er med på. Medlemmene i leirklubben får tilsendt informasjon om kommende leirer som er aktuelle for sin aldersgruppe. 

Leirklubben mottar økonomisk støtte for hvert medlem, som igjen kommer leirarbeidet til gode!

Medlemskapet i leirkubben koster 50 kroner per kalenderår, og medlemmene får 100 kroner i rabatt for hver leir de er med på det samme kalenderåret. Medlemsskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå. Kontingenten betales på samme faktura som leiren.

Leirklubbrabatt gis kun på leirer for alderesgruppen, og ikke på familiearrangement hvor klubbmedlemmer deltar.

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Dersom en allerede har vært på en leir tidligere i samme kalenderår og er innmeldt krysser en av for "Deltakeren er meldt inn i leirklubben tidl. i år".
(De som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.)

Intro-leirene

Du kan bli medlem i INTRO-laget. Medlemskap gir ingen rabatt på leir, men laget kan søke om offentlige midler til drift av laget, som igjen kommer medlemmene til gode. Medlemskontingent kr. 50,- pr kalenderår.


Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.