> NLM / Leir / Leirer/weekender / SØRVEST / Påmelding IKF / Påmelding IKF-weekend, TonstadliPåmelding IKF-weekend, Tonstadli

26.-28. januar 2018
Alle, både med og uten internasjonal bakgrunn, er velkomne!
Everbody is welcome, no mather international background or not.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Navn og adresse / Name and address

Faktura vil bli sendt til personen/adressen ovenfor. Nedenfor kan du legge til flere som skal på samme fakturaen.
The invoice will be sent to the person/address above. Below you can add more participants who belong to the same invoice.

Andre deltakere på samme faktura / Other participants on the same invoice


Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.