> NLM / Leir / Leirer/weekender / VEST


Today's Quote

Heb 6:11 Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden,

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.