> NLM / Leir / Leirer/weekender / VEST / Maksleir II Sommar på Sætervika,...Maksleir II Sommar på Sætervika, 2.-4. kl

Sted: Sætervika Dato: 6.8.2018 - 8.8.2018 Alder: Barn

Velkommen til Maksleir i Sætervika 6.-8. august. Denne leiren er for 2., 3. og 4. klasse.
På leiren har vi mange aktiviteter for alle; sparke fotball, bade, padle kano, tarzanløype, bibelsamling, misjonsmøte, bønnesamling og leirkveld m.m.
Pris for leiren: Kr. 700,-. Leirklubbpris: Kr. 600,-

Reiser du på flere leirer i løpet av året kan du få rabatt.

Leirklubbpris:
Når du melder deg på leiren kan du samtidig melde deg inn i Leirklubben Vest. Se avkrysning på påmeldingsskjemaet.
NB. Leirklubben gjelder bare på leirer som er for aldersgruppen t.o.m. 7. klasse.

Medlemsskapet medfører ingen forpliktelser for medlemmet ut over å betale kr 100,- i årskontingent (følger kalenderåret). Kontingenten betales på samme faktura som leiren.
Medlemsskapet gir kr 100,- i rabatt på hver av leirene medlemmet deltar på det året. (Altså en reell rabatt f.o.m. leir nummer to i kalenderåret.)
Medlemsskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.
Medlemsskapet gir ikke andre rettigheter enn rabatt på leirprisen.

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Medlemskapet gjev også ressursar til utvikling av NLMs leirarbeid.


Mulige feil i oppstarten av ny leirpåmelding

Dersom du opplever uventede feil i den nye leirpåmeldingen (felt/knapper som ikke fungerer eller lignende) så ta kontakt med minside@nlm.no, så får vi rettet feilen så snart som mulig. Ring gjerne telefon 22 00 72 72 (i kontortiden).

Søk på leir

Dagens bibelsitat

Rom 6:8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.