> NLM / Norge / Region Midt-Norge / Nyheter / Namdalinger på festreiseNamdalinger på festreise

Taler Ove Sandvik gledet seg over å være sammen med misjonsvennene i Namdal. Foto: Øyvind Fonn

Vi gleder oss over gode rapporter fra arbeidet rundt omkring i regionen vår! Her kan du bli med på festreisen til nyttårssamlinga på Val i januar. 

Det er i midten av januar og slettes ikke noen typisk stevnetid. Folk har så vidt kastet ut juletreet og kommet i gjenge etter en rolig nyttårshøytid. Men nytt semester krever ofte gjennomtenkning av arbeidet som ligger foran. Skal vi drive som før eller prøve noe nytt? Og mest av alt, trenger man ikke å sitte ved Mesterens føtter en stund før en tar til i tjenesten?

100 år lang tradisjon

Når misjonsfolket møttes like etter årsskiftet kalte man det gjerne arbeidersamling. I Namdal kaller man det Nyttårssamling, og Val videregående skole i Nærøy er alltid vertskap under disse dagene. Namdal var jo tidligere en egen krets med fellessamlinger hvert kvartal, og slik sett har namdalingene en over 100 år lang tradisjon med å møtes fra by og bygd, fra kyst og innland.

Lørdag formiddag er alt klart til å ta i mot gjestene. På Vals internater finnes et og annet ledig rom, men de fleste deltagerne skal innlosjeres privat hos ansatte ved skolen. En gruppe fra grensetaktene mot Sverige ankom kvelden før, de fra nærområdene møter ved stevnestart, mens den største puljen av deltagere fortsatt sitter om bord i fergen mellom Lund og Hofles. De kommer fra Søndre Namdal og sitter og gløtter på infoskjermen i salongen og reklamefilm om Val vgs. Velsmakende retter i et trivelig miljø er hva som venter, når en bare når frem.

Kristus vinner skikkelse i oss

Årets talere er tidligere kretssekretær i Namdal Ove Sandvik og Vegard Svensen med blant annet fartstid i hovedstyret. De kjenner sin hjord, og har tidligere hatt tilsyn med den slik vi leser i 1. Petersbrev. Svensen tar utgangspunkt i det samme brevet når han taler om helliggjørelsen og kampen mot synden: ”Men all nådes Gud, … han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.” – En sann helliggjørelse er at Kristus vinner skikkelse i oss, altså at vi blir opptatt av Kristus, sier han.

Sandvik taler om profeten Jesajas kall og liv. Jesaja har et sterkt møte med den hellige, nådige og kjærlige Gud. – Og Jesus vil gjerne nå deg og meg på samme måte, at vi kunne få høre hans røst inn i ditt og mitt forhold til Gud og se inn i nåden og frelsen fra Jesus.

Misjonsfolket lytter – noen noterer, andre gjør opptak – og vet at dette er hva de trenger å høre i starten av et nytt semester. Noen sitter forresten og tegner og modellerer. Det er barna på barnemøtet oppe i matsalen. De har også lyttet til Ordet og nå er de begynt på den mer kreative delen.

Viktige møtepunkt for barn og unge

Midt på dagen er det aktivitetstilbud for barn og unge. Da tilbys det bordtennis og omvisning i ku- og sauefjøset. Og om kvelden etter siste kveldsmøte er det uformell ungdomssamling med spill, prat og snacks. Hvor viktig er ikke dette? I Utkant-Norge er ofte kristen ungdom alene og uten kristent nettverk der de bor. Hva betyr det ikke da at den ene fra indre strøk får møte andre troende ungdommer i regionen, etablere relasjoner og sammen får de være hverandre til hjelp?

Lokal dikter

Et områdearrangement er og en lokal begivenhet. Tradisjonen tro kommer også dette året Nærøy familiemusikk og synger på misjonsfesten. Den ene sangen har et av medlemmene i koret, Berit Karlsaune, diktet, og flere kontakter henne etterpå for å spørre om teksten. Den handler blant annet om Elia og enken i Sarepta. Men hva hadde hun å gi? Av det lille gir hun alt, og priser Herren, for de fylte kar med mel og olje i.

Det er søndag morgen og kjøkkenet anbringer en frokost etter høy hotellstandard. Neste måltid, er nattverd. Brød deles ut og kalken sendes rundt. Hjerter utøses og kar fylles. Og vitnesbyrdene i etterkant forteller om et møte med Jesus og om hvilken velsignelse møtene har vært.

Ennå gjenstår et møte og et måltid og en siste kaffekopp. Årets fremmøte var noe bedre enn foregående år, men det er plass til flere. På kretssamlinger før kunne langt over 100 møtes. Hvorfor er det færre nå? Kristenflokkene er blitt mindre, men det handler også om prioritering og dessuten om opplysning – mange vet ikke hva de går glipp av av gode møter og utmerket forpleining på Val. Flere oppfordres til å reise neste år!

Midtfjords stamper ferga mot sterk vind og bølger fra øst. En festreise nærmer seg slutten, og fornøyde ”arbeidere” er på vei hjem. Sangen Sareptas krukke toner fortsatt i noens ører. To lærere har bestemt seg, denne sangen vil de lære sine elever neste dag.

Han som fylte tomme kar med mel og olje.

Han som mettet tusener med fisk og brød.

Det er han som gir oss evner, tid og krefter.

Former treet fra det minste frø.

Han kan bruke det som virker smått og lite.

I Guds rike har små dråper stor verdi.

De kan bli til hav når Jesus får velsigne.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.