> NLM / Norge / Region nord / Kontakt og informasjonOm Region Nord

Regionen strekker seg fra Saltdal, Beiarn, Meløy og Røst kommuner i sør til Nordkapp i nord-vest og Vardø og Sørvaranger i øst. Svalbard hører da også naturlig med i regionen.

Kontortid:

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00- 15.00.

Post- og besøksadresse:

NLM Region Nord, Sjøgata 28, 9300  Finnsnes; 
Tlf: 77 85 29 10 
E-post: nord@nlm.no

Bank: 8220.02.90131

Vårt oppdrag er å forkynne Guds ord i landsdelen. Derfor søker vi å finne veier for Det glade budskapet vi møter i Bibelen, Guds ord, gjennom kristen møtevirksomhet, ved å finne nye møteplasser for å nå flest mulig med budskapet, arrangere leirer og andre samlinger for både unge, voksne og eldre. Gjennom lokale misjonsforeninger, bibelgrupper, barne- og ungdomslag og gode misjonskontakter har vi et godt grunnlag for dette arbeidet.

Regionen har en rekke institusjoner i området som drives for å nå flere med vitnesbyrdet om Jesus, både leirsteder, skoler, barnehage og en soldatheim.

Disse er:

Jakobsbakken Fjellsenter i Sulithjelma - Styreleder: Kjell Krüger
Skoghus leirsted, Silsand på Senja - Styreleder: Ivar Tolo
Karalaks leirsted og utfartssenter i Lakselv - Styreleder: Øystein Hitland
Nordborg Videregående skole på Finnsnes - Styreleder: Øivind Søreng
Fjellheim Bibelskole i Tromsø - Styreleder: Gunnar Bråthen
Soltun Soldatheim og Ungdomssenter på Setermoen - Styreleder: Kristin Bakeng Olufsen
og NLM barnehagene avd. Heimly på Finnsnes - Styreleder: Per Inge Søreng.

Regionen har også et viktig og stort oppdrag i lag med NLM-fellesskapet på landsbasis med misjonsvirksomhet i mange land i hele verden. Oppdraget Jesus gav sine disipler er videreført til kristenheten i ettertid: Å forkynne Evangeliet, Det glade budskapet om Jesu frelsesgjerning for oss, like til jordens ender.
I dag arbeider NLM i mange land i hele verden hvor Bibelens budskap om Jesus Kristus enda ikke er kjent.

Regionstyret består av:
Kjetil Rege, Lenvik - Styreleder
John Olav Enoksen, Lenvik - styremedlem/nesteleder
Anne Christine Lund Dahlberg, Tromsø -styremedlem
Kjell Iversen, Lenvik - styremedlem
Lars Eirik Sandvik, Meløy - styremedlem
Ivar Tolo, Harstad - styremedlem
Ragnar Falch Gundersen, Lenvik - styremedlem
Monja Bråthen, Fauske - 1. varamedlem
Astrid Lende Einevoll, Nordreisa - 2. varamedlem
Terje Østvik, Bardu - 3. varamedlem

Barne- og Ungdomsrådet består av:

Christopher Amenya, Harstad - Leder

Katrine Gran Andersen, Porsanger

Ane Marte Mikalsen, Tromsø

Siv Indianna Krüger, Saltdal

Andreas Viste, Tromsø

Martine Fauske, Tromsø - 1. varamedlem 
Kristine Harestad, Tromsø - 2. varamedlem
Henriette Rogstad Nordli, Tromsø - 3. varamedlem


Today's Quote

Heb 6:11 Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden,

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.