> NLM / Norge / Region nord / Nyheter / Åpning av nye Heimly barnehageÅpning av nye Heimly barnehage

Barn fra barnehagen synger på åpningsmarkeringen. Foto: Kristin Bakeng Olufsen

Torsdag 22. februar var flagget heist på Heimly barnehage på Finnsnes. Nå skulle det markeres at nye Heimly barnehage er tatt i bruk! 

Det var storfint besøk fra Stortinget ved Kent Gudmundsen, ordføreren i Lenvik, Geir Inge Sivertsen, samt andre inviterte gjester. 

Snorklipping. Foto: K.B. Olufsen

Åpning og snorklipping

Ei gruppe med de eldste barna i barnehagen sang! Barna hadde nettopp lært om planetene og solsystemet, og den ene sangen handlet om dette. Kent Gudmundsen antydet at barna kanskje kunne mer om dette enn de som hørte på!

Ei av jentene i barnehagen fikk klippe over snora som markerte åpningen av ny barnehage.

- Det er stort å få være med å åpne en barnehage, sa Kent Gudmundsen. Både han og ordføreren understreket barnehagens betydning med å gi barna en god start, fra tidlig innsats i barnehagen til skolegang og voksenliv. «Dere må ta vare på barnehagen både innvendig og utvendig», uttrykt ordføreren. Innvendig i betydning av de verdiene som barnehagen representerer, barna og de ansatte i barnehagen.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. Foto: K. B. Olufsen

Ekte glede på sikker grunn

«Ekte glede på sikker grunn», som er NLM-barnehagenes motto, ble understreket av flere av de som hadde ordet. Barnehagen står på sikker grunn i dobbel forstand, sa Elisabeth Kringstad som er både barnehagemamma og representant for eierstyret. Hele byggeprosessen har vi lagt fram for Gud i bønn. «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmannen forgjeves» (Salme 127,1). Med bønn og Herrens velsignelse ble barnehagens «sikre grunn» fundamentert.  

"Det blir så bra når det blir ferdig!"

Gaveoverrekkelse fra Lenvik kommune ved ordfører Geir Inge Sivertsen. Foto: K. B. Olufsen

«Nå har vi fått en barnehage», sa Stine Marie Thomassen, daglig leder på Heimly. Vi har drevet barnehage hele dette året vi har gjort ombyggingen. En stor takk til de ansatte for velvilje og smidighet. Det har vært smil hele tiden, selv om hverdagen har vært utfordrende. Motivasjonen har hele tiden vært «det blir så bra når det blir ferdig»!

Innenfor kostnadsrammen

Det har virkelig blitt en ny, flott barnehage! «22 millioner eks. mva. har vært kostnadsrammen for prosjektet, og det ser ut til at vi er godt innenfor», sier Per Inge Søreng som er leder i eierstyret. Lokalene er seksjonert og kjøpt fra Metodistkirkens eiendom, og nå renovert til formålstjenlige barnehagelokaler.

Heimly barnehage. Foto: K. B. Olufsen

Heimly barnehage ble startet av Normisjon i 2000 i det som en gang var administrasjonsbygget til Heimly forkehøgskole. NLM overtok barnehagen i 2008.

Heimly barnehagen har 54 barn fordelt på to avdelinger.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.