> NLM / Norge / Region Nordvest / Lokalt arbeid / Barnehager / Tryggheim Barnehage, Ålesund
Dagens bibelsitat

Dan 3:17 Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse.

Del