> NLM / Norge / Region Nordvest / Lokalt arbeid / Barnehager / Tryggheim Barnehage, Ålesund
Dagens bibelsitat

Gal 6:9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.

Sitat på SMS

Meld deg på

Del