> NLM / Norge / Region Nordvest / Lokalt arbeid / Barnehager / Tryggheim Barnehage, Ålesund
Dagens bibelsitat

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Del