> NLM / Norge / Region Nordvest / Lokalt arbeid / Barnehager / Tryggheim Barnehage, Ålesund
Giverfilm NLM Region Nordvest

Dagens bibelsitat

1Joh 2:2 Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Del