> NLM / Norge / Region Nordvest / Lokalt arbeid / Barnehager / Tryggheim Barnehage, Ålesund
Dagens bibelsitat

Nah 1:7 Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Del