> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / 405 000 til Indonesia405 000 til Indonesia

Vestborg-russen har samla inn heile kroner 405 000 til misjonsprosjektet sitt i Indonesia! 

Prosjektleiarane Flora Miro og Markus Engås overrekte ein symbolsk sjekk til Geir Henning Tunheim frå sitt regionkontor. Tunheim tok i mot den flotte gåva på vegne av NLM. 

Prosjektleiar Engås takka både medruss og medelevar for innsatsen som låg bak den høge innsamla summen.

 

Laurdag var det avslutningsfest på Vestborg. Elevar, foreldre, slekt, vener og tilsette feira i 2 ½ time. Deretter var det nydeleg festmat frå kjøkensjef Dana Rudusa & co på kjøkenet. 

VG3-elevane Bendik Hermansen og Nahom Abrahame losa festlyden gjennom festen på ein rutinert måte. 

I løpet av programmet vart det ulike songinnslag, presentasjon av Ingrid og Håkon Hovda – det nye rektorparet, helsing frå rektor Geir Magne Engås, innslag frå Vestborg-TV og innslag frå russen. Norsklærar Erlend Hellberg, som vart kåra til årets heidersruss, og rektor Geir Magne hadde også ein stand-up-show som vekte lått og åtgaum. 

Geir Henning Tunheim frå regionkontoret hadde tale der han snakka om æva – og at han vona å sjå oss alle i himmelen. 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.