> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Engasjert for å nå ungeEngasjert for å nå unge

Utsendinger til Japan fra Region nordvest, Inger Valbø (t.v) og Ingebjørg Hildre (t.h), sammen med kirkepresident Rei Nagata og regionleder Olav Vestbøstad. Karoline og Marius Bergersen er også utsendinger fra region nordvest. Se bilde i teksten. 

Det er helt avgjørende for kirkens framtid at vi lykkes bedre i å nå barn og unge, ble det sagt i debatten på arbeidermøtet i Vest-Japan Evangelisk-Lutherske kirke (VJELK) i november i fjor. 

Tekst og foto: Lars Inge Magerøy

 

Arbeidermøtet på Hiruzen Bible Camp samlet kirkens prester og evangelister, samt misjonærer fra NLM og samarbeidende organisasjoner i Finland og Island. I alt deltok omkring 40 personer, de fleste japanere.

Moderne ungdomskultur.

Flere av kirkens ansatte innrømmet at det er vanskelig å nå de unge, bl.a. fordi prestene har nok med å betjene dem som hører menigheten til. Mange av disse er eldre, og de har også krav på oppfølging. De fleste prestene og evangelistene føler seg dessuten fremmede for den moderne ungdomskulturen. Behovet for en egen sentralt ansatt leder for ungdomsarbeidet ble framhevet, men det ble stilt spørsmål ved hvordan denne stillingen skal tilrettelegges. Noen understreket av kirken kan lære av hvordan andre kirker, som har lykkes bedre med dette, arbeider. De økonomiske sidene må også utredes. Men, som noen sa, å satse på de unge er en utgift nå, på lang sikt kan det være en god investering.

Inkluderende og utadrettet

Regionleder Olav Vestbøstad, som har bl.a. Japan som sitt ansvarsområde, var invitert og deltok på møtet. Han understreket betydningen av at gudstjenestene må være inkluderende for barn og unge, og fortalte om et godt eksempel på dette i en japansk gudstjeneste han nylig hadde deltatt i. Han holdt foredrag om luthersk misjon, og framhevet betydningen av at kirken må være utadrettet, også i en situasjon hvor de interne utfordringene er mange. VJELK har for tiden en utsending i Hong Kong. Men mange av de omkring 40 menighetene i Japan er små, og trenger hjelp for å opprettholde sin egen virksomhet.

Optimisme

Japan er ingen lett misjonsmark, og det ble ikke lagt skjul på utfordringene i arbeidet, bl.a. at dåpstallene er synkende. Likevel var det ikke fortvilelse, men håp og tillit til Gud, som preget møtet. Flere av misjonærene som deltok, understreket den gode og vennlige tonen mellom deltakerne, både de nasjonale og misjonærene. Samhold og fellesskap er viktige faktorer i arbeidet.

Én prosent kristne

Japan har bare omkring én prosent kristne, og er ett av verdens mest unådde folkeslag. Behovene er store, både for misjonærer og innfødte arbeidere. De fleste norske misjonærene i Japan har stått på i mange år, og ønsker seg sterkt fornyelse av staben. Det er derfor glede over at det nå er vedtatt å plassere tre nye enheter i landet. Dette er yngre folk som vil ha gode forutsetninger for å nå familier og unge.  

 

Karoline og Marius Bergersen sammen med Inger Valbø. Foto privat

 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Dagens bibelsitat

Sal 118:5 Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.