> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Gavekampanje pr. 1. marsGavekampanje pr. 1. mars

Vi er kommet halvveis i målet om 25 nye givere innen utgangen av mai og litt under halvveis til målet om 50 som øker sin giveravtale med minst kr. 100.

Kampanjemål

25 nye faste givere og 50 givere som øker sitt gavebeløp med minst 100,- pr måned.

 

Gir muligheter

Antallet giveravtaler har økt med 13 siden kampanjen startet, og 16 personer har økt sin giveravtale med minst kr. 100. 

Forventet årlig økning i gaveinntekter knyttet til økningen i nye faste givere og de som har økt sitt beløp er kr. 320 000. En slik økning i gaveinntektene er vi veldig takknemlige for, og helt avhengig av for å kunne fortsette arbeidet både i vår region og videre i andre land. Vi har mål om et enda større løft, og håper enda flere vil være med på dette!

 

 

 

 

 

Under viser en oversikt over antall avtaler pr område:

 

Ved kampanjestart:

 

Gavestatus 28.2:

Antall giveravtaler som har økt med kr. 100

 

 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.