> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Hjertelig takkHjertelig takk

Gavekampanjen ble avsluttet på regionmøtet på Vestnes siste helga i mai, og vi vil takke alle som har vært med på dette fellesløftet. Fra februar måned har det forventa årlige beløpet for fast giver økt med kr. 570 000.

Regionstyret i NLM region nordvest satte i gang en gavekampanje som har gått fra februar til mai i år. Målet var 25 nye faste givere og 50 givere som økte sitt gavebeløp med minst 100,- pr måned. Regionen er i 2018 avhengig av en gaveøkning på 1,8 millioner kroner for å fortsette arbeidet i regionen og bidra videre med utsending av misjonærer. Gavekampanjen var en god start for å greie dette. I tillegg kom det inn kr. 133 000 i kollekt under regionmøtet. 

 

Flott resultat

Vi har fått 39 nye faste giveravtaler i perioden og 43 stk har økt sitt faste beløp med min. kr. 100 pr måned.

Målet på 25 nye faste givere har vi nådd, og målet om 50 som øker beløpet var heller ikke langt unna.

Forventa årlig økning i gaveinntekter knyttet til det som er kommet inn gjennom kampanjen er kr. 570 000. Dette er vi veldig takknemlige for! Takk for at du er med slik at vi kan nå enda lenger ut.

  

Antall giveravtaler

Ved kampanjestart var det 659 giveravtaler knyttet til regionen. På grunn av at noen flytter ut av regionen og at noen avtaler avsluttes, så har ikke den reelle økningen vært på hele 39 avtaler. Ved kampanjens slutt var det 676 avtaler. Det vil si en reell økning på 17 avtaler. I oversikten under ser en fordelingen av giveravtaler på de ulike områdene ved kampanjestart og kampanjeslutt.  

 

  

Giveravtaler med økt beløp

Hele 43 giveravtaler har økt med minst kr. 100 pr. måned. Målet på 50 var derfor ikke langt unna. I oversikten under er fordelingen på områdene.

 

  

Årlig økning "fastgiver"

Forventa årlig økning i fast givertjeneste etter kampanjen er kr. 570 000. Ved starten av gavekampanjen var det årlige forventa beløpet på kr. 4,76 mill. Etter kampanjen er dette økt til kr. 5,33 mill. Fordelingen pr område viser i grafen under. 

 

 

 

 

(link til pdf av rapportene) 

 

Premier

Premier er trukket blant de som er nye givere eller har økt sin faste givertjeneste. Lars Storås Haugen og Rakel Gangstø vant en trådløs og vanntett høytaler. Ingunn Dimmen Stensland vant et gavekort fra Valldal Aktivitetspark på kr. 1000. 

 

Vær med videre

Dersom du ønsker å gi en gave til NLM sitt arbeid, eller ønsker å øke din faste givertjeneste, ta kontakt med NLM på tlf 22 00 73 00 eller e-post giver@nlm.no Du kan også fylle ut fast giver-skjema på nett (nlm.no/fastgiver) eller kontakte regionkontoret for hjelp 70 17 44 00. 


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.