> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Nytt regionstyreNytt regionstyre

Regionstyret. Fra venstre Heidi Holtskog, Evelyn Haram Larsen, Jørn Asle Lillebø, Svein Dalen, Anna Sæther, Ragnhild Fauske og regionleder Jon Ove Holen. Hege Dalhaug, Sverrir Olavsson og Asbjørg Muren Ulvund var ikke til stede når bildet ble tatt. (Foto: Geir Henning Tunheim)

Regionstyret i NLM region nordvest har konstituert seg etter valget under regionmøtet på Vestnes.

Under konstitueringen ble både styreleder Svein Dalen og nestleder Ragnhild Fauske gjenvalgt.

Regionstyret består nå av:

Svein Dalen (styreleder)

Ragnhild Fauske (nestleder)

Hege Dalhaug

Heidi Holtskog

Evelyn Haram Larsen

Jørn Asle Lillebø

Anna Sæther

Sverrir Olafsson (1. vara)

Asbjørg Muren Ulvund (2. vara)


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.