> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Regionmøte med fokus på de unåddeRegionmøte med fokus på de unådde

Andreas Nordli. (Foto: Jon Ove Holen)

26.-27 mai ble regionmøtet i Region nordvest arrangert på Vestnes. Kallet til å nå de unådde med evangeliet var sentralt i forkynnelsen.

Hovedtaler på regionmøtet var Andreas Nordli. Han holdt frem viktigheten av å nå de unådde, og viste til at antall misjonærer fra Norge har gått kraftig ned de siste tiårene. – For mennesker som aldri har hørt, der det ikke finnes noen kristne og der de ikke har Bibelen på sitt eget språk, hjelper det ikke å bare sende penger. Da må vi også sende mennesker, og da må noen være villige til å gå.

 

Nordli gav også et praktisk tips til forsamlingen. -Sett en alarm på mobiltelefonen din hver dag kl. 10:02. Da kan du hver dag be bønnen i Luk 10,2 «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans».

 

– Misjon er viktig for Gud. Tanken om misjon ble født i Guds hjerte fra begynnelsen og er en rød tråd gjennom hele Bibelen, sa Nordli.

  

Linkus i aksjon under misjonstivoliet. (Foto: Lars Kjetil Emblem)

 

Familiefest

Over 70 barn var påmeldt barneaktivitetene under regionmøtet. Søndag var det stort misjonstivoli for hele familien. Der fikk både regionleder og ungleder flere bøtter kaldt vann i hodet fra treffsikre barn og voksne. Det var sikkert en fortjent nedkjøling i solskinnet på Vestnes.

 

Ungleder Geir Henning Tunheim får en "kalddusj" under misjonstivoliet. Foto: Arne Martin Bjørneset

 

Fellesskapsutvikling

Under selve årsmøtet var det 137 registrerte utsendinger. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det satt fokus på fellesskapsutvikling. Det er et av punktene i regionens strategi. Fellesskapsutvikler Steffen Stensland innledet om viktigheten av at fellesskapene våre utvikler seg, slik at vi kan nå enda flere. I samtalen var det mange engasjerte innlegg både om fellesskapsutvikling og om andre deler av arbeidet.

 

Totalt kom det inn 135 000,- kroner til misjonen i kollekter. I tillegg til Andreas Nordli var Ingeborg Berget og Gunnlaug Lima talere. Regionens ungdomskor Kairos deltok med sang, og det gjorde også Alma Trondstad og Olianna Johansson.

 

Valgresultat:

Anna Sæther, Jørn Asle Lillebø og Heidi Holtskog ble valgt inn i regionstyret.

Regionstyret består etter dette av:

Svein Dalen

Hege Dalhaug

Ragnhild Fauske

Heidi Holtskog

Evelyn Haram Larsen

Jørn Asle Lillebø

Anna Sæther

Sverrir Olafsson (1. vara)

Asbjørg Muren Ulvund (2. vara)

 

Øystein Johansen og Ann Elise Kiplesund ble valgt inn i barne- og ungdomsrådet.

BUR består etter dette av:

Ingeborg Berget

Nina Bergfjord

Kristoffer Engås

Øystein Johansen

Ann Elise Kiplesund

Randi Starheimsæther (1. vara)

Inghild Eidem Morstøl (2. vara)


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.