> NLM / Norge / Region nordvest / Nyheter / Rjånes ungdomssenter legges nedRjånes ungdomssenter legges ned

Regionstyret i NLM region nordvest har vedtatt at Rjånes Ungdomssenter legges ned. Vedtaket kommer etter flere år med underskudd, og der en har prøvd ulike driftsmodeller.

I 2012 gjorde regionstyret vedtak om at Rjånes skulle drives videre under forutsetning av at økonomien kom i balanse og at leirstedet ble oppgradert. Det ble i en periode førsøkt med daglig leder ansatt 100 % stilling og mer fokus på eksternt utleie. Denne satsingen førte ikke til noen store inntekter og resultatet var fortsatt underskudd. Det ble gjort en del oppgradering av hovedbygget, men overnattingsdelen har fortsatt enkel standard.

Etter at satsingen på økt utleie ikke gav ønsket resultat, vedtok regionstyret i samarbeid med styret for leirstedet å ansette daglig leder i 60 %. En ønsket da å prioritere å gjennomføre NLMs egne arrangement. Styret for leirstedet konkluderer nå med at det blir for liten stilling, og det har vært vanskelig å få frivillige til å bidra i driften. Styrets uttalelse til regionstyret var derfor at en fortsatt "minimumsdrift" ikke var aktuelt. Enten måtte en satse med bygging av nytt internat og daglig leder i 100 % stilling, eller så måtte en legge ned leirstedet.

Det var en vanskelig avgjørelse for regionstyret å legge ned Rjånes, men det var ingen andre realistiske alternativer. Regionstyret er ansvarlig for å forvalte gaveinntektene på en best mulig måte, og en fortsatt drift med overføringer fra regionen vil føre til at det blir mindre ressurser til andre aktiviteter. En utbygging av nytt internat ville medført låneopptak på over 4 millioner kroner, og det ville vært umulig å betjene denne gjelden med en drift som allerede i utgangspunktet går i minus.


Leir NLM Region Nordvest

Her ligger oversikt over leirene i region nordvest som er klare for påmelding. For oversikt over alle leirer og arrangement, se under

Arrangement

Dagens bibelsitat

Sal 73:26 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.