> NLM / Norge / Region Øst / Kontakt og informasjonOm Region Øst

Region Øst består av fylkene Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark og Østfold

Kontakt oss på:

Sinsenveien 25, 0572 Oslo

Tlf: 22 00 73 90

E-post: ost@nlm.no

Bankgiro 8220 02 90131

Org. nr. 938 679 177


Dagens bibelsitat

1Pet 2:21 For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor,

Sitat på SMS

Meld deg på

Del