> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Rom 4:24 Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde,

Del