> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Gal 5:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet,

Del