> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Kol 3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Del