> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Sal 9:10 Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Sitat på SMS

Meld deg på

Del