> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Joh 16:20 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede!

Del