> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del