> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

2Mos 20:16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

Del