> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Dagens bibelsitat

Heb 2:18 For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Del