> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Forsamlinger og foreninger / Misjonshuset Kristiansand
Today's Quote

Sal 63:9 Min sjel henger fast ved deg, din høyre hånd holder meg oppe.

Share