> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Misjonsfelleskap / Misjonshuset Kristiansand


Dagens bibelsitat

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Sitat på SMS

Meld deg på

Del