> NLM / Norge / Region Sør / Lokalt arbeid / Misjonsfelleskap / Misjonshuset Kristiansand


Dagens bibelsitat

Kol 3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Sitat på SMS

Meld deg på

Del