> NLM / Norge / Region Sørvest / Lokalt arbeid / Leirsteder / Solgry ungdoms- og misjonssenter


Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share