> NLM / Norge / Region Sørvest / Lokalt arbeid / Leirsteder / Solgry ungdoms- og misjonssenter


Today's Quote

Luk 23:33 Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side.

Share