> NLM / Norge / Region Vest / Lokalt arbeid / Leirsteder / Sætervika Ungdomssenter
Dagens bibelsitat

Rom 15:4 Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir.

Del