> NLM / Nyheter nlm.no / Akkreditering for FIHAkkreditering for FIH

Foto: Torgeir Henden

Fjellhaug Internasjonale Høgskole ble 12. januar akkreditert som høgskole. Ekspertutvalget som sto for vurderingen ga skolen svært gode tilbakemeldinger.

Året har fått en svært god start for Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH), etter at Kongen i statsråd den 12. januar godkjente endret institusjonsstatus for skolen, som nå er akkreditert som høgskole.

FIH har så langt hatt akkrediterte studier, men ikke en selvstendig høyskoleakkreditering. Den nye statusen, som er resultatet av en stor og langsiktig innsats for å oppfylle akkrediteringskravene, gir skolen mer fleksibilitet og nye muligheter.

  

En milepæl

FIH omtaler akkrediteringen som en stor milepæl, som gir motivasjon til det fortsatte arbeidet for å kunne tilby en kvalitetsutdanning som er attraktiv for studenter.

  

Her kan du lese hele pressemeldingen fra skolen:

Kongen i statsråd godkjente 12.01.2018 søknaden fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole om endret institusjonsstatus. Dette innebærer at høyskolen nå er akkreditert som høyskole.

Akkrediteringen er en milepæl for FIH og vil gi muligheter på flere plan. Muligheten til å opprette egne studier gir en fleksibilitet i møte med nye faglige utfordringer og potensielt nye studentgrupper. Det skaper også en trygghet for at arbeidet med kvaliteten ved høyskolen så langt har vært vellykket, og gir ny motivasjon for å fortsette dette slik at vi kan gi studentene en utdanning som er attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Skolen vil nå selv stå ansvarlig for kvaliteten på studier på bachelornivå og kan opprette nye studier på dette nivået uten å søke ekstern godkjenning fra NOKUT. Akkreditering kan også bli avgjørende når det gjelder å sikre fremtidige økonomiske tilskudd fra det offentlige, selv om FIH fortsatt er helt avhengig av gaver fra skolens trofaste støttespillere.

Vi gleder oss over at en liten institusjon som FIH ikke bare har oppfylt de formelle kvalitetskravene, men at ekspertutvalget som vurderte oss gjennomgående har gitt FIH svært gode tilbakemeldinger. Det dreier seg eksempelvis om studiekvalitet, forskningsproduksjon, faglig kompetanse og studenttilfredshet.

  


Mongolia

Flere og flere av NLMs utsendinger i Mongolia arbeider i dag blant en unådd folkegruppe vest i landet.

Les mer | Bli fast giver

Ledelsen i NLM ung bruker fastetiden til å reise rundt og samle inntrykk mens de – samtidig – jobber med en ny strategi for barne- og ungdomsarbeidet. Fastetiden gir en god ramme.

Sparebanken Sør har gitt 75 000 fond-kroner til NLMs GF 2018. Banken blir også en av generalforsamlingens hovedsponsorer. For tiden jaktes det på flere sponsorer.

Fra årsskiftet har Arvid Lodden (59) overtatt hovedansvaret for NLM Arveoppgjør. Han avløser Jens Noraberg (63), som har hatt denne oppgaven siden 2005.

Dagens bibelsitat

Joh 6:37 Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.