> NLM / Nyheter nlm.no / Bønn for Norge og verden - NLM GF 2018Bønn for Norge og verden - NLM GF 2018

Foto: unsplash.com

På GFs morgenmøte torsdag 5. juli ledet møteleder Roald Gulbrandsen forsamlingen i en bønn for Norge og verden. Mange har satt pris på denne bønnen, og vi gjengir den her i sin helhet.

La oss samles i bønn for Norge og verden denne formiddagen.

  

Herre, vi vil be for Norge.

 • Mennesker i nød: syke, ensomme, fattige, mennesker utsatt for vold og overgrep, mennesker rammet av ulykker, katastrofer og kriser.
 • Vi ber for arbeidet med å integrere og inkludere ulike grupper. La oss komme nærmere hverandre.
 • Vi ber om vern om menneskeverdet, fra livets begynnelse til livets slutt.
 • Vi ber for de som leder landet vårt. Må du gi dem visdom

   

Gud, vi ber om at evangeliet om deg må ha fremgang i Norge.

 • Vi ber om at barn og unge i Norge må lære deg å kjenne.
 • Vi ber for våre nære relasjoner, familie, naboer, kollegaer, studievenner, og alle som er sammen på GF.
 • Du ser NLM sitt arbeid i Norge, vi ber om at du må bruke NLM slik at mange får møte deg far.

   

Herre, vi ber om kall til tro og tjeneste både i Norge og internasjonalt.

 • Du ser all våre utsendinger, vi legger dem i dine hender denne formiddagen. Må du velsigne dem og utruste dem.
 • Vi ber for samarbeidskirkene våre. At de må vokse og at stadig flere tar imot deg.
 • Vi vil legge fremfor deg de minst nådde folkegruppene. Må du sende flere misjonærer til disse gruppene og vi ber om en voksende og levende kirke i disse områdene.

   

 • Du ser vårt nyeste misjonsarbeid i Nord Afrika. Vær med i arbeidet med å etablere seg på et nytt felt.
 • Herre, vi vil be om at din kirke går frem i den arabiske verden.
 • Takk for vekkelsene i Midtøsten far, vi ber om enda flere vekkelser.

   

Vi ber også for ditt paktsfolk

 • Takk for at du brukte dette folket til å gi oss frelse og vi takker for at du har en plan med ditt folk.
 • Og vi ber, Jesus, at jøder og arabere må bli kjent med deg. Vi ber om at din kirke må vokse.
 • Vi takker for alle jøder som har kommet til tro og alle våre kristne trossøsken i hele denne regionen. Herre, bevar dem og styrk dem i deres liv og tjeneste.
 • Så vil vi, Herre, be for misjonærer i Israel og i dette område. Må du bruke dem slik at mange får se din frelse.
 • Vi ber om fred mellom Israel og nabofolkene.
 • Vi ber om at den forsoning og tilgivelse som du, Herre, har gitt oss del i gjennom Jesu død og oppstandelse, og som ble åpenbart og fullendt i din by, Jerusalem, må bli tatt imot av folkene i Midtøsten. La mennesker og nasjoner få erfare evangeliets forvandlende kraft.
 • Vi kjenner på maktesløshet og bekjenner at vi selv ofte svikter i vårt engasjement for dem som lider og bærer tunge byrder. Tilgi oss, at vi i så liten grad i ord og handling har maktet å vitne om din kjærlighet i Jesus Messias for folkene i Midtøsten. Kom til oss med din nåde og kraft.

   

Gud, så vil vi be for denne dagen på GF.

 • Vi ber for barna.
 • Vi legger møtene i dine hender.
 • Må du velsigne fellesskapet.
 • Vi ber for denne bibeltimen, velsigne det som Ingvald Andre skal dele fra ditt Ord.
 • Og må denne dagen bli til din ære og til andre menneskers velsignelse.

   

La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss å be

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss idag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, makten og æren i all evighet.

Amen

   


Elsket

Vi elsker fordi han elsket oss først.

Les mer | Bli fast giver

I forbindelse med søndagens misjonærinnvielse kom det inn nesten to millioner kroner i kollekt til NLM. Totalt ble det samlet inn fem millioner kroner. I tillegg ble 50 personer nye faste givere.

– Mye rart skjer i verden for tiden, og kanskje mest utrolig er det at en pinsevenn står på NLMs generalforsamling og forkynner om luthersk teologi, sier hovedpastor Magnus Persson i United i Malmø.

– Jeg kjenner meg ydmyk overfor den oppgaven jeg nå har fått, sier Raymond Bjuland, som er valgt til ny formann i Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

Dagens bibelsitat

Kol 4:2 Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.