> NLM / Nyheter nlm.no / Bønn for Norge og verden - NLM GF 2018Bønn for Norge og verden - NLM GF 2018

Foto: unsplash.com

På GFs morgenmøte torsdag 5. juli ledet møteleder Roald Gulbrandsen forsamlingen i en bønn for Norge og verden. Mange har satt pris på denne bønnen, og vi gjengir den her i sin helhet.

La oss samles i bønn for Norge og verden denne formiddagen.

  

Herre, vi vil be for Norge.

 • Mennesker i nød: syke, ensomme, fattige, mennesker utsatt for vold og overgrep, mennesker rammet av ulykker, katastrofer og kriser.
 • Vi ber for arbeidet med å integrere og inkludere ulike grupper. La oss komme nærmere hverandre.
 • Vi ber om vern om menneskeverdet, fra livets begynnelse til livets slutt.
 • Vi ber for de som leder landet vårt. Må du gi dem visdom

   

Gud, vi ber om at evangeliet om deg må ha fremgang i Norge.

 • Vi ber om at barn og unge i Norge må lære deg å kjenne.
 • Vi ber for våre nære relasjoner, familie, naboer, kollegaer, studievenner, og alle som er sammen på GF.
 • Du ser NLM sitt arbeid i Norge, vi ber om at du må bruke NLM slik at mange får møte deg far.

   

Herre, vi ber om kall til tro og tjeneste både i Norge og internasjonalt.

 • Du ser all våre utsendinger, vi legger dem i dine hender denne formiddagen. Må du velsigne dem og utruste dem.
 • Vi ber for samarbeidskirkene våre. At de må vokse og at stadig flere tar imot deg.
 • Vi vil legge fremfor deg de minst nådde folkegruppene. Må du sende flere misjonærer til disse gruppene og vi ber om en voksende og levende kirke i disse områdene.

   

 • Du ser vårt nyeste misjonsarbeid i Nord Afrika. Vær med i arbeidet med å etablere seg på et nytt felt.
 • Herre, vi vil be om at din kirke går frem i den arabiske verden.
 • Takk for vekkelsene i Midtøsten far, vi ber om enda flere vekkelser.

   

Vi ber også for ditt paktsfolk

 • Takk for at du brukte dette folket til å gi oss frelse og vi takker for at du har en plan med ditt folk.
 • Og vi ber, Jesus, at jøder og arabere må bli kjent med deg. Vi ber om at din kirke må vokse.
 • Vi takker for alle jøder som har kommet til tro og alle våre kristne trossøsken i hele denne regionen. Herre, bevar dem og styrk dem i deres liv og tjeneste.
 • Så vil vi, Herre, be for misjonærer i Israel og i dette område. Må du bruke dem slik at mange får se din frelse.
 • Vi ber om fred mellom Israel og nabofolkene.
 • Vi ber om at den forsoning og tilgivelse som du, Herre, har gitt oss del i gjennom Jesu død og oppstandelse, og som ble åpenbart og fullendt i din by, Jerusalem, må bli tatt imot av folkene i Midtøsten. La mennesker og nasjoner få erfare evangeliets forvandlende kraft.
 • Vi kjenner på maktesløshet og bekjenner at vi selv ofte svikter i vårt engasjement for dem som lider og bærer tunge byrder. Tilgi oss, at vi i så liten grad i ord og handling har maktet å vitne om din kjærlighet i Jesus Messias for folkene i Midtøsten. Kom til oss med din nåde og kraft.

   

Gud, så vil vi be for denne dagen på GF.

 • Vi ber for barna.
 • Vi legger møtene i dine hender.
 • Må du velsigne fellesskapet.
 • Vi ber for denne bibeltimen, velsigne det som Ingvald Andre skal dele fra ditt Ord.
 • Og må denne dagen bli til din ære og til andre menneskers velsignelse.

   

La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss å be

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss idag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, makten og æren i all evighet.

Amen

   


Øst-Afrika

I Øst-Afrika vil NLM gi mennesker både rent drikkevann og levende vann i Jesus.

Les mer | Bli fast giver

En flunkende ny forsamlingssal ble innviet i Kristiansund søndag. Salen ligger vegg i vegg med NLM Gjenbruks store butikk i byen.

NLMs arbeid i Indonesia ble berørt av et kraftig jordskjelv som rammet flere øyer søndag. Ifølge BBC er 91 personer rapportert døde.

Morten Eikli ser tilbake på en festivaluke med varmerekord, flere deltakere, uredd forkynnelse, misjonærinnvielse og ny lovsang.

Dagens bibelsitat

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.