> NLM / Nyheter nlm.no / Bra for miljøet og misjonskassaBra for miljøet og misjonskassa

Foto: Bent Udnesseter

Har du ryddet i klesskapet i det siste? Klær og tekstiler kan du ta med og levere på GF. Det er godt for miljøet – og bra for misjonskassa.

På årets GF blir det mulig å gi klær og tekstiler du ikke har bruk for lenger til NLM. Slik kan det du ikke lenger har nytte av, komme både andre mennesker, miljøet og ikke minst misjonsarbeidet til gode.

– Gjennom praktisk handling kan NLM-ere aktivt ta del i et nytt virkeområde i NLM som vi har stor tro på, for framtiden ligger i mer gjenbruk, sier daglig leder i NLM Miljø, Bent Udnesseter. – NLM Gjenbruk styrker i disse dager butikkene med klær som kundene ønsker, og så eksporterer vi overskuddet, forklarer han.

        

Håper på 15 tonn

NLM Miljø er i ferd med å plassere ut innsamlingsbokser rundt omkring i landet. På GF stiller de med sterk tilstedeværelse, og håper at mange vil benytte anledningen til å levere til klesinnsamlingen.

– Benytt helgen til å rydde i skapet! oppfordrer Udnesseter. – Målet er å fylle en trailer med 15 tonn tekstiler i løpet av GF. Vi forventer ikke at tilreisende laster bilen med sekker av klær, men en pose får man kanskje stappet inn i bilen, smiler han.

  

Lovende start

Udnesseter forteller at man etter bare noen få uker med noen få bokser utplassert, allerede ser at boksene fylles opp.

– Det gir grunnlag for å satse videre, og vi er til stede på GF med informasjon på NLM Gjenbruks stand, for dem som vil høre mer, forteller han. – Kanskje får vi vervet misjonens «dealmakere» til innsamlingsarbeidet? For det er mange bokser som skal ut, og det kreves stor innsats i tiden fremover for å få på plass avtaler for utplasseringsplasser. Men til gjengjeld vil det bidra til inntekter til NLM, som igjen kommer det lokale arbeidet til gode.

   

Dine brukte klær skaper en bedre hverdag!

Les mer om prosjektene på www.skolehelsevann.no

   

Dine brukte klær skaper et grønnere samfunn!

Det du legger i NLMs innsamlingsbokser gjør verden til et bedre sted. Klærne vil bli solgt i NLM Gjenbruks butikker og i secondhand-butikker i andre land. Dersom tekstilene er ødelagt, vil de gå til produksjon av eksempelvis pussefiller, maleunderlag eller isolasjon.

Å gjenbruke tekstiler bidrar til et grønnere samfunn.

  

Alt kommer til nytte!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.