> NLM / Nyheter nlm.no / ELSKET: Derfor elsker viELSKET: Derfor elsker vi

Som kristne er vi kalt til å elske vår neste. Det er egentlig veldig enkelt: Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Joh 4,19)

Gud er kjærlighet. (1. Joh 4,8) Han sendte sin eneste sønn – en del av ham selv – til jorden for å dø for menneskenes synder. Dine synder. Men ikke bare dine. Gud elsker alle mennesker, og han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1. Tim 2,4)

Som kristne er vi kalt til å være Guds hender, føtter, ører, øyne og munn i verden. Gud trenger oss ikke for å utføre sin vilje og nå mennesker med sin kjærlighet – han er virksom i verden i dag, uavhengig av vår innsats.

Han holder verden i sin hånd, og for eksempel vitnesbyrdene om den mektige bevegelsen av Guds ånd i den muslimske verden de siste to-tre tiårene, viser med all mulig tydelighet at Gud er fullt ut i stand til å elske og nå mennesker på egen hånd. Han gir drømmer og visjoner, møter mennesker og leder dem på trosveien. Gud er allmektig.

Men han ønsker å bruke oss. Det er et privilegium og en ære for oss å få være med på verdens aller, aller viktigste oppdrag – å bringe Guds nåde, sannhet og kjærlighet til mennesker over hele verden, både i vår egen stue og på den andre siden av jorden.

Tenk at en allmektig Gud ønsker å ha oss med på laget. Tenk at vi skal få lov til å fortelle andre om hans kjærlighet og nåde.

     

Det største og det store

Samtidig ønsker ikke Gud bare at mennesker «skal bli frelst og lære sannheten å kjenne» – han ønsker også at de skal få kjenne sannheten. På kroppen. Og sannheten er denne: Gud elsker dem. Han elsker dem nok til å la Jesus dø for at de kan bli frelst – som er det aller største. Toppen av kjærlighet. Da er det jo logisk at han også elsker dem nok til å ønske at de skal få oppleve mer hverdagslige uttrykk for hans kjærlighet – slik som omsorg og hjelp når de lider. For det er også stort, og godt, og etter Guds vilje og til hans behag.

Guds ultimate mål er at mennesker skal ta imot frelsen, men å ta imot frelsen er ikke et krav for å motta Guds kjærlige omsorg. Han fryder seg også når mennesker mottar hans kjærlighet på andre måter.

Slik som når de får rent drikkevann, eller bedre helsehjelp. Når nomadebarn på et internat får en bedre hverdag fordi personalet får opplæring i hvordan de skal gi best mulig omsorg, eller når mennesker med mentale lidelser får oppleve å bli sett og får delta i stimulerende aktiviteter. Når barn får skolegang, og når familier får hjelp til å leve sammen i trygghet og kjærlighet uten vold.

       

Ikke bare med ord

Dette er også en del av det Gud kaller oss til – for vi skal få lov til å bruke hele kroppen vår til å formidle hans kjærlighet, ikke bare med ord, men med handlinger. Kjærlighetshandlinger.

Og mennesker skal få ta imot hans kjærlighet med hele kroppen, ikke bare med ørene og hjertet.

Vi er kalt til å elske – fordi han elsket oss først.

  

‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ (Matt 22,37–39)

Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. (2. Joh 6)


Vest-Afrika

I Vest-Afrika formidler våre utsendinger Guds kjærlighet gjennom ord og handling blant to unådde folkeslag.

Les mer | Bli fast giver

Tidligere Fjellhaug-rektor, Ketil Jensen, endrer syn i tjenestedelingsspørsmålet. Han argumenterer utfra avskaffelsen av slaveriet. – Bibelen framstiller kjønnspolariteten som Guds vilje, men ikke slaveriet, svarer NLMs ledelse.

I løpet av august ble NLMs misjonærstab i Japan betraktelig styrket, og gjennomsnittsalderen sank flere hakk – samtidig som NLM og samarbeidskirken uttrykker at de ønsker å satse mer på å nå de unge i landet.

Regnskapet for generalforsamlingen er nå ferdigstilt. Nettokostnadene for arrangementet ble på 3,2 millioner kroner. – Vi hadde forventet røde tall, men disse hadde skarpere rødfarge enn vi setter pris på, sier økonomileder Øystein Frøysa.

Dagens bibelsitat

Sal 119:165 Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.