> NLM / Nyheter nlm.no / ELSKET: Selv når det kosterELSKET: Selv når det koster

Vi skal forkynne evangeliet til alle folkeslag, og i dag er det på mange måter den vanskeligste delen av oppdraget som gjenstår. Prioriterer vi å nå de unådde – selv når det er krevende?

Vi lever i en spennende tid. Når det gjelder misjonsarbeidet, lever vi kanskje i den mest spennende tiden noensinne. De siste 25 årene har flere mennesker kommet til tro enn noen gang tidligere i verdenshistorien.

   

Oppdraget er ikke fullført

Samtidig som mange blir frelst og evangeliet når stadig lenger, er det fremdeles mange som ikke har hørt. Faktisk har det aldri vært så mange ikke-kristne som i dag. Delvis henger det naturligvis sammen med befolkningsveksten i verden – men hvis vi ser på oppdraget om å nå ut til alle folkeslag, er det også fremdeles flere tusen folkeslag som ikke er nådd med evangeliet.

Noen er fullstendig unådd, andre har kun hatt svært begrenset kontakt med kristne eller misjonærer, og blant noen folkeslag har det vært drevet misjon over lengre tid, men evangeliet har fortsatt ikke slått rot eller fått noen særlig utbredelse.

Felles for dem alle er at det er få eller ingen kristne, og at majoriteten av medlemmene i folkegruppen ikke har noen reell mulighet til å høre evangeliet forkynt på en måte som de kan forstå eller relatere seg til. Dermed har de heller ingen reell mulighet til å velge å følge Jesus.

   

Den krevende oppløpssiden

Det som skiller misjon blant unådde i vår tid fra tidligere tider, er at vi i dag er i en situasjon der vi har nådd de fleste av de folkeslagene som er enklest å nå. Naturligvis har mye av misjonsarbeidet vært krevende til alle tider, men det blir likevel rett å si at svært mange av de folkeslagene som gjenstår, av ulike grunner er særlig krevende å nå.

Det kan være på grunn av geografi, klima, språk og kultur – eller på grunn av religion eller politikk. Felles for dem er at tilgjengeligheten for å nå inn med evangeliet er særlig begrenset.

I noen tilfeller er dette også begrensninger som kommer av den tiden vi lever i, med et mer og mer globalisert og på samme tid polarisert verdenssamfunn, hvor digitaliseringen også medfører større muligheter for overvåkning og kontroll. Mange av de gjenstående unådde folkeslagene befinner seg i politisk sensitive områder.

      

Prioritering

En utfordring med denne situasjonen, er at det kan være lett å velge å investere midler og innsats der det er lettere å nå inn, og hvor man kanskje også ser større resultater. Hvis man ser på det globale misjonslandskapet og hvor ressursene i internasjonal misjon brukes, er det prosentvis en forsvinnende liten del som brukes på å nå de minst nådde med evangeliet.

Noen hevder at det kun er 3 % av den globale «misjonærstaben» som arbeider blant de minst nådde, og kun 1 % av de totale midlene som investeres i misjon som går til slikt arbeid. Selv om disse tallene kanskje ikke er helt nøyaktige, er det en ting som uansett er sikkert:

Hvis vi skal nå ut til alle folkeslag, er vi nødt til å prioritere det. Og vi er nødt til å prioritere det høyere enn i dag, for disse folkeslagene er like høyt elsket, og de trenger evangeliet like mye – og de er like mye en del av vårt oppdrag, selv om det er mer krevende.

Dette er mennesker og folkeslag man ikke når hvis misjonen går på «autopilot» – å nå dem krever bevisst satsing, strategisk tenking og en villighet til å prioritere dem selv om det koster.

   

Fullføre oppdraget

Vi er kalt til å elske, og til å fortelle alle folkeslag at Gud elsker dem. Hvis vi skal fullføre oppdraget vårt, er vi nødt til å finne måter vi kan arbeide på også i disse såkalt sensitive, krevende områdene, der vi ikke blir invitert inn og tatt imot med åpne armer som misjonærer.

Vi må våge å satse, prioritere og finne løsninger – helt til alle har hørt.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Dagens bibelsitat

Joh 17:21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.