> NLM / Nyheter nlm.no / GF trenger flere frivilligeGF trenger flere frivillige

Foto: Ellen Sørlien

– Vi trenger flere frivillige under Generalforsamlingen, sier Arve Myra. Han håper påmeldte fra andre regioner kan tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.

Arve Myra har ansvar for å skaffe mannskaper til NLMs generalforsamling og sommerfest i Stokke. Når dette skrives har 2600 meldt seg på GF. 800 av disse er barn og unge.

– Vi mangler fortsatt 80–90 hjelpeledere til barne- og ungdomsaktivitetene, sier han, – og det er veldig fint å få med noen godt voksne ledere også.

Unge frivillige mellom 18 og 29 år kan bo på en skole i nærheten og får oppholdet gratis. Unge som bor sammen med foreldrene sine på GF kan også melde seg som ledere. De får 700 kroner per dag for jobben.

    

Mange ulike oppgaver

Det mangler også frivillige som kan være vakter, kollektører, helsepersonell og forbedere. Region sør er arrangør under sommerens GF, men selve arrangementet foregår tre timers kjøring fra Kristiansand. – Denne gangen er vi nok avhengige av at påmeldte fra andre regioner hjelper til for at arrangementet skal gå bra, sier Myra.

De som vil være frivillige kan registrere det når de melder seg på i Checkin, eller de kan ringe 22 00 72 12 eller sende en epost til gfhjelp@nlm.no.

Les mer om å være frivillig på GFs nettsider her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.