> NLM / Nyheter nlm.no / Gud er i arbeid!Gud er i arbeid!

Ill.foto: privat

Det er så mye jeg vil fortelle dere! Det er så mye jeg ikke kan si, men så mye stort som skjer. Venner, dere får lite informasjon – men under skjer, og dere er med på noe stort!

Kjære misjonsfolk. Venner. Støttespillere. Jeg har så lyst til å gi dere en oppmuntring!

Jeg skulle ønske jeg kunne sitte ned med hver og en av dere og fortelle. Fortelle om hvordan Gud arbeider her på feltet.

  

Store ting skjer

Det er så mye jeg gjerne skulle la dere få høre om!

Jeg skulle fortalt dere om husholdningen på seks som har daglige lovsangsstunder i hjemmet sitt.

Jeg skulle fortalt om de fire studentene som i vår har kommet for å spørre om vår tro. Jeg skulle fortalt dere om det lille fellesskapet i bydelen vår som samles hver søndag.

Jeg skulle fortalt dere om de syv søkende damene som bor vest i byen.

Jeg skulle fortalt at i helga var de sammen med sine seks barn på overnattingsbesøk hos en av våre arbeidere for å få høre mer om hva Bibelen sier.

Jeg skulle fortalt om gruppa på seks damer som bor i en by et par timer unna oss. De som bestemte seg for å ta lovsangen utenfor hytta en dag de var samlet for bibelstudie. De som boblet av glede over å få synge takk og pris til Gud med full kraft.

         

På tilskuerplass

Jeg skulle så gjerne ha fortalt dere om alt som skjer, det vi som NLMs utsendinger får se på misjonsmarken. For det skjer mye. Og det skjer nå!

Vi fryder oss over å få være på tilskuerplass mens Gud viser oss sin storhet. Han arbeider virkelig blant folket vi er sammen med, og se, høsten er stor!

Det er overveldende mye som skjer, og vi blir begeistret over hvert menneske som kommer for å høre hva vi tror på. Det er et under når mennesker fra denne folkegruppen tar skritt som kan føre til etterfølgelse av den ene sanne Gud!

Vær gjerne med og be for dem som har startet på en reise som kan bli evighetsforvandlende.

       

Dere er med på noe stort

I mange år har vi drevet arbeid blant dette folket. Et folk som er høyt på listen over andel muslimer og dessverre også høyt på listen med stor forfølgelse. Dere hjemme i Norge har vært med i bønn og støttet oss og andre utsendinger. Takk for det!

For det er et krevende arbeid, både for utsendingen, men også for utsenderne. Dere får lite informasjon, får aldri bilder eller film. Dere leser utydelige og generelle artikler, uten navn og sted.

Jeg håper at dette livstegnet likevel gir dere følelsen av å være med på noe stort! Under skjer, og dere er med på det! 


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.