> NLM / Nyheter nlm.no / Lars Gaute Jøssang ble takket av som...Lars Gaute Jøssang ble takket av som hovedstyreformann

Foto: Runar Wold Slettebø

I januar ble det kjent at Lars Gaute Jøssang (60), etter ni år som leder for NLMs hovedstyret, ikke tar gjenvalg. I dag ble han takket for innsatsen med blomster og kraftig applaus.

– For meg blir det spesielt å ikke skulle ha Lars Gaute Jøssangs om formann i hovedstyret, sa generalsekretær Øyvind Åsland da han overrakte Jøssang, og kona Marit, blomster for innsatsen de sammen har gjort for NLM.

  

Lars Gaute Jøssang ble valgt inn i hovedstyret første gang i 2000. Det skjedde rett i etterkant av at hans svigerfar, Johannes Samnøy, døde i en tragisk traktorulykke. Samnøy var formann i hovedstyret da han døde.

  

Jordnær akademiker

I sin korte takketale til Lars Gaute Jøssang understrekte generalsekretæren at Jøssang er en ganske unik person. På samme tid er han både en jordnær ryfylking med dype røtter i bedehuskulturen og han har gjort en akademisk karriere og er i dag professor i historie.

– Jeg tror ikke det er så mange som hadde valgt å bruke så mye tid på frivillig arbeid som Jøssang har gjort. Det er vi svært takknemlige for, sa Åsland.

  

Valget til hovedstyret vil gå av stabelen i løpet av torsdagen. Det er ikke eget valg av hovedstyreformann, og hovedstyret vil selv konstituere seg med formann og nestformann etter at valgresultatet er klart torsdag kveld.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.