> NLM / Nyheter nlm.no / Markerte reformasjonen med mangfoldMarkerte reformasjonen med mangfold

Alle foto: NLM Etiopia

Lokal forankring, likeverd og holistisk teologi sto i sentrum da Mekane Yesus-kirken i Etiopia markerte reformasjonsjubileet.

7.–10. desember markerte Mekane Yesus-kirken i Etiopia reformasjonsjubileet med en flott og variert feiring.

Feiringen begynte med et todagers teologisk seminar torsdag og fredag som viste at kirkens ledere har evne til å kontekstualisere reformasjonens budskap og hva det betyr å være lutheraner i Etiopia i dag.

En av de eldste kirkefedrene, Tasgara Hirpo, pekte på 5 kjennetegn ved Mekane Yesus-kirken som kan forstås som frukter av reformasjonen: Guds ord på lokalt språk, et sterkt lekfolk, demokratisk struktur, budskapet om alle etniske gruppers likeverd og en holistisk teologi som omfavner hele mennesket og hele livet.

President ved Mekane Yesus Seminary, Dr Bruk Ayele, satte fokus på hvordan menigheter ved å kreve betaling for kirkelige tjenester står i fare for å skape en ny avlatshandel, hvor kirkens nåde blir et salgsprodukt og fattige blir annenrangs medlemmer i kirken. Videre advarte Dr Bruk mot herlighetsteologiens popularitet i Afrika.

– Med sine lovnader om et bedre liv og Guds velsignelse i bytte for pengegaver er parallellen til kirkens utnyttelse av de fattige i middelalderen åpenbar, sa han.

   

Stor lovsangsmarsj

Lørdag arrangerte kirkens avdeling for internasjonal misjon en marsj gjennom Addis gater. Det ble anslått at cirka 3000 mennesker deltok i lovsangsmarsjen, som også hadde som mål å sette fokus på alle ofrene for trafikkulykker i landet.

  

Inkluderende feiring

Søndag ble feiringen avsluttet med friluftsgudstjeneste som samlet omkring 20 000 mennesker. Gudstjenesten ble innledet med en stor prosesjon, hvor politiets musikk-korps gikk først og spilte en hymne. Videre i programmet deltok en stor gruppe barn med lovsangsdans. Også en gruppe unge med lærevansker var synlige og aktive deltakere i gudstjenesten, som ble tolket for døve.

Det var dannet flere store felleskor som sang både på amharisk og oromo. Det var tydelig at den store gruppen oromoer var veldig glade for at de fikk synge på sitt eget språk, som et praktisk uttrykk for budskapet om likeverd for alle etniske grupper.

 

 

President for Det lutherske verdensforbund, erkebiskop Musa Panti Filibus fra Nigeria, talte over teksten fra Hebr 12,1-2. I talen la han vekt på at alle de som var til stede ved Guds nåde er kalt til å være del av den store flokken av vitner.

I tillegg til denne store fire dagers feiringen, ble reformasjonsjubileet også markert rundt omkring i mange av Mekane Yesus -kirkens tusenvis av menigheter denne søndagen.


Sentral-Asia

Bibeloversettelse er tidkrevende, men viktig. I Sentral-Asia har en minoritetsgruppe nå snart fått Bibelen på sitt eget språk.

Les mer | Bli fast giver

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) etablerer storsenter i tilknytning til Sandnes gamle brannstasjon i Rogaland. Totalt utnyttet areal vil omfatte 10 000 kvadratmeter. Misjonssalen Sandnes og sentrale NLM-aktører blir blant leietakerne.

Fredag 13. april til søndag 15. april arrangerte NLM og NLM Ung for tredje gang konferansen «Fellesskap» på Fjellhaug Utdanningssenter. Omkring 180 deltakere ble inspirert til å bygge utadrettede og misjonsfokuserte fellesskap.

De ti siste årene har NLM drevet et helseprosjekt i Vest-Mongolia – med svært gode resultater. Mødredødeligheten i ett av fylkene har sunket drastisk siden 2013, fra 84 til 49 per 100 000 fødsler.

Dagens bibelsitat

2Mos 20:7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.