> NLM / Nyheter nlm.no / Markerte reformasjonen med mangfoldMarkerte reformasjonen med mangfold

Alle foto: NLM Etiopia

Lokal forankring, likeverd og holistisk teologi sto i sentrum da Mekane Yesus-kirken i Etiopia markerte reformasjonsjubileet.

7.–10. desember markerte Mekane Yesus-kirken i Etiopia reformasjonsjubileet med en flott og variert feiring.

Feiringen begynte med et todagers teologisk seminar torsdag og fredag som viste at kirkens ledere har evne til å kontekstualisere reformasjonens budskap og hva det betyr å være lutheraner i Etiopia i dag.

En av de eldste kirkefedrene, Tasgara Hirpo, pekte på 5 kjennetegn ved Mekane Yesus-kirken som kan forstås som frukter av reformasjonen: Guds ord på lokalt språk, et sterkt lekfolk, demokratisk struktur, budskapet om alle etniske gruppers likeverd og en holistisk teologi som omfavner hele mennesket og hele livet.

President ved Mekane Yesus Seminary, Dr Bruk Ayele, satte fokus på hvordan menigheter ved å kreve betaling for kirkelige tjenester står i fare for å skape en ny avlatshandel, hvor kirkens nåde blir et salgsprodukt og fattige blir annenrangs medlemmer i kirken. Videre advarte Dr Bruk mot herlighetsteologiens popularitet i Afrika.

– Med sine lovnader om et bedre liv og Guds velsignelse i bytte for pengegaver er parallellen til kirkens utnyttelse av de fattige i middelalderen åpenbar, sa han.

   

Stor lovsangsmarsj

Lørdag arrangerte kirkens avdeling for internasjonal misjon en marsj gjennom Addis gater. Det ble anslått at cirka 3000 mennesker deltok i lovsangsmarsjen, som også hadde som mål å sette fokus på alle ofrene for trafikkulykker i landet.

  

Inkluderende feiring

Søndag ble feiringen avsluttet med friluftsgudstjeneste som samlet omkring 20 000 mennesker. Gudstjenesten ble innledet med en stor prosesjon, hvor politiets musikk-korps gikk først og spilte en hymne. Videre i programmet deltok en stor gruppe barn med lovsangsdans. Også en gruppe unge med lærevansker var synlige og aktive deltakere i gudstjenesten, som ble tolket for døve.

Det var dannet flere store felleskor som sang både på amharisk og oromo. Det var tydelig at den store gruppen oromoer var veldig glade for at de fikk synge på sitt eget språk, som et praktisk uttrykk for budskapet om likeverd for alle etniske grupper.

 

 

President for Det lutherske verdensforbund, erkebiskop Musa Panti Filibus fra Nigeria, talte over teksten fra Hebr 12,1-2. I talen la han vekt på at alle de som var til stede ved Guds nåde er kalt til å være del av den store flokken av vitner.

I tillegg til denne store fire dagers feiringen, ble reformasjonsjubileet også markert rundt omkring i mange av Mekane Yesus -kirkens tusenvis av menigheter denne søndagen.


Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Hovudstyreformann Lars Gaute Jøssang har sagt nei til ein ny treårsperiode. Til Dagen viser han til at han ikkje er ung lenger, og at landskapet er annleis enn det har vore.

Åpne Dørers "World Watch List" for 2018 viser at de fleste av landene med mest forfølgelse av kristne ligger i Midtøsten, Øst- og Nord-Afrika. Knut Arild Hareide vil bruke rapporten for å påvirke norsk utenrikspolitikk.

De tre lokalradiokanalene Radio Sørvest, Radio Gnisten og Gimlekollen radio slår seg sammen. Nå ber de lytterne hjelpe dem å finne nytt navn.

Dagens bibelsitat

Sal 25:21 La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.