> NLM / Nyheter nlm.no / Mekane Yesus Seminary markerte...Mekane Yesus Seminary markerte kvinnedagen

Alle foto: Mirjam Syltebø Endalew

I store deler av det etiopiske samfunnet opplever kvinner å bli ekskludert fra stillinger og roller med innflytelse. Men på Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba markerte de kvinnedagen med å løfte frem enheten i Kristus.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble markert under morgenandakten ved Mekane Yesus Seminary 7. mars. 

Dagens tekst fra 1 Kor 12,13 ble lest på 7 forskjellige språk. I talen la lærer ved det teologiske seminaret, Ebise Dhibisa, vekt på at enheten i Kristus ikke bare gjelder på tvers av kjønn, men også på tvers av etnisitet. Et sterkt budskap inn i den spente politiske situasjonen som er i Etiopia nå.

      

I dag er omkring 15 % av teologistudentene ved Mekane Yesus Seminary kvinner. Disse deltok i programmet med drama og sang.

Programmet ble avsluttet med en hilsen fra presidenten ved seminaret, Dr. Bruk Ayele.

    

    

Gud utruster alle

Dr. Bruk sa at til tross for Mekane Yesus-kirkens vedtak mot kjønnsdiskriminering, blir kvinner fortsatt diskriminert og kvinners stemmer undertrykt også i kirken. Dr. Bruk fortalte at for ham handler ikke dette om menneskerettigheter, men om troskap til Guds ord og kirkens kall.

Han pekte på at ifølge Bibelen utruster Guds ånd alle mennesker til tjeneste. Dr Bruk sa at kjønnsdiskriminering derfor er i strid med Guds ord, og han minnet om at det er en del av kirkens kall å arbeide for at alle mennesker får bruke sine gaver og utrustninger i tjeneste for ham.

Etter at det formelle programmet var avsluttet, samlet kvinnene som hadde deltatt seg i bønn og takk til Gud. De ønsket å gi ham æren for den vellykkede markeringen.  

  

The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) er NLMs samarbeidskirke i Etiopia. Vi gjør oppmerksom på at NLM og EECMY har noe ulik teologi når det gjelder stillinger med hyrdeansvar.

  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.