> NLM / Nyheter nlm.no / Misjonskallet våkner i PeruMisjonskallet våkner i Peru

Misjonskallet gjelder alle, også små kirker. Da NLM og SETELA inviterte til en fagdag om misjon, var responsen stor og auditoriet på SETELA overfylt. 

Det har i det siste blitt snakket mer og mer om misjon i vår samarbeidskirke i Peru.

Kallet til misjon gjelder alle, også dem som opplever å ha mer enn nok av egne utfordringer. En liten kirke kan ikke vente til den blir stor for å gjøre misjon. 

    

Foredrag av doktor fra Lima 

SETELA inviterte Thomas Gutierrez Sanchez til å holde enn fagdag om misjon. Han har en doktorgrad i teologi og har skrevet bøker om Martin Luther og om evangelisk misjon i Peru. 

    

   

Fra evangelisk misjons første tid i Peru til i dag 

Sanchez gav en spennende innføring i de første møtepunktene for evangelisk misjon i Peru og ledet oss gjennom en historiefortelling frem til våre egne dager. 

  

Tid for at de latinske kirkene går inn i kallet 

Spørsmålet er hva nå? Det er tid for en misjonsvekkelse, at de latinske kirkene går inn i kallet til verdensvid misjon.

Sanchez oppmuntrert også til sosialt og politisk engasjement, slik at vi som evangeliske kirker kan være med og forme den nasjonen vi er en del av. 

    

    

150 deltakere fra 29 forskjellige kirker 

Det var 130 mennesker som hadde respondert på invitasjonen, og 150 møtte opp. Minst 29 kirker var representert.

Her var også representanter fra andre lutherske kirker i Arequipa, og en gruppe på 8 var kommet over fra den lutherske kirka i La Paz.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.