> NLM / Nyheter nlm.no / Nedleggelse av instituttet på SETELANedleggelse av instituttet på SETELA

SETELA. Foto: Daniel Eiken

Styret for SETELA i Arequipa i Peru tok 17. mars beslutningen om å avslutte satsingen på et institutt som skal tilby andre studieløp.

Styret for SETELA tok 17. mars beslutningen om å avslutte satsingen på et institutt som skal tilby andre studieløp, bl.a administrasjon og regnskapsføring. Vedtaket vektlegger respekt for avtalen man har med elever opg lærere.

I utgangspunktet var tanken at studentene skulle få fullføre studiet, men at man stoppet inntaket av nye studenter.

Man har senere fremforhandlet en avtale som gjør at studentene kan overføres til et anerkjent institutt, og SETELA vil betale ekstrakostnaden for studentene. Lærerne har fått en god sluttpakke.

  

Evaluering

Instituttsatsingen ble forankret i NLM sin strategi for Sør-Amerika i 2014 med mål om å gi en god verdibasert utdanning og på sikt generere inntekter til SETELA.

Høsten 2016 ba styret for SETELA om en evaluering av instituttsatsingen i lys av uttalte målsetninger.

  

Evalueringen tok for seg de økonomiske kalkylene, lokalisering, egenkompetanse, konkurransemarkedet og konsekvenser av en ny lov for institutter som trådde i kraft mars 2017.

Tidligere var tanken at man ønsket å få en offentlig godkjenning av teologistudiet via instituttet, noe som i 2016 viste seg å ikke være mulig.

I budsjettarbeidet for 2017 ble SETELA-styret klar over at satsingen var langt dyrere enn man hadde trodd, siden større administrasjonskostnader som lønn og PR lå under andre budsjettposter.

Det ble derfor viktig å kjenne de reelle kostadene ved satsingen.

  

Vedtak på misjonærkonferansen

Evalueringen ble ferdigstilt få dager før misjonærkonferansen (MK), som fikk presentert en oppsummering. MK ber i sitt vedtak om at styret for SETELA evaluerer situasjonen og tar ansvarlige grep.

  

Kunne ikke lenger forsvare satsingen

Rektor på SETELA; Felix Vargas. Foto: Daniel Eiken

De økonomiske kalkylene i årene fremover kombinert med en studentfrafallsprosent på 25% viser at instituttet ikke vil ha mulighet til å nå de økonomiske målsettingene selv med nesten fulle klasserom.

Skulle man ha mulighet til å lykkes i fremtiden, ville det kreve en langt større økonomisk satsing med flere studieløp.

En reell frafallsprosent på 48% blant betalende studenter i løpet av studiets to første år og svake søkertall i 2017 sammen med en nøktern vurdering av egen kompetanse og realiteten i en hard konkurranse i markedet gjorde at rektor/promotor ved SETELA og dets styre ikke lenger kunne forsvare videre satsing.

Instituttet ville i 2017 kreve 275.000 N.kr. i overføring fra Norge.

 

Lite kontinuitet

Stadige skifter av rektorer, styreledere og stedlige representanter må nok ta mye av skylden for at uttalte målsettinger endret seg og at endrede målsettinger ikke fikk de forundersøkelser og beregninger man burde hatt.

Ledelsen for Instituttet har uttrykt skuffelse, men samtidig forståelse og respekt for beslutningen.

Man jobber nå med en annen strategi for å få teologistudiet offentlig godkjent etter at både instituttsatsingen og samarbeidet med USEL (Universitet i Lima) ikke har ført frem slik man håpet.


Japan

I det travle japanske samfunnet er blant annet ungdom vanskelig å nå. Men nå satser kirken på arbeid blant barn og unge.

Les mer | Bli fast giver

– En 127 år gammel organisasjon trenger å vite noe om røttene sine, sier Espen Ottosen. Boken Sendt – et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband – ønsker å bidra til det. Den lanseres under et seminar på GF.

Torleif Belck-Olsen har blitt ansatt som leder for skoleseksjonen i NLM Norge fra 1. august 2018. Han har tidligere blant annet vært rektor ved SETELA og Kvitsund gymnas.

På helgens hovedstyremøte ble det vedtatt at Hans Arne Sanna (38), som nå er regionleder i NLM utland, blir leder av avdelingen fra 1. august.

Dagens bibelsitat

1Joh 5:4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.