> NLM / Nyheter nlm.no / Nesten fem millioner i gaver på GFNesten fem millioner i gaver på GF

Foto: Kjetil Vatsøy

I forbindelse med søndagens misjonærinnvielse kom det inn nesten to millioner kroner i kollekt til NLM. Totalt ble det samlet inn fem millioner kroner. I tillegg ble 50 personer nye faste givere.

Økonomileder Øystein Frøysa. Foto: Silje Måseide

– Vi er både ydmyke og takknemlige i møte med kollekttallene fra årets generalforsamling, sier økonomileder Øystein Frøysa.

Han understreker at årets generalforsamling virkelig har lagt inn over deltakerne kallet til å gå videre med evangeliet til de som ikke har hatt mulighet til å høre det før. Mange har fått et dypere innblikk i noe av det arbeidet man får være med på ved å være en del av NLM.

  

Misjonsmotivert fellesskap

Totalt kom det inn 3,89 millioner kroner i gaver under generalforsamlingen. I tillegg ble det lovet nesten en million kroner i gaver i forbindelse med misjonsløpet lørdag. Noe er også blitt gitt på ungdomsmøtene gjennom GF, men de tallene har Frøysa så langt ikke oversikt over.

– I 2015 kom det inn 3,65 millioner i gaver. Det er selvsagt litt gøy at vi overgår 2015-tallene, men jeg tror gavene først og fremst handler om et NLM-fellesskap med en fortsatt sterk og fornyet vilje og motivasjon til å forplikte seg på oppdraget vårt, sier Frøysa.

    

På søndagens avslutningsmøte var hovedsaken innvielse av to familier til misjonærtjeneste. Familien Olofsson, med tre barn, kommer fra Færøyene og skal til Mongolia. De har allerede vært misjonærer for NLMs danske søsterorganisasjon, Luthersk Missionsforening, i Midtøsten. Familien Drevdal ble innviet til tjeneste i Indonesia.

  

Kollektrekord - og mest på Vipps

Kollekttalen under misjonærinnvielsen søndag var offensiv. Svein Anton Hansen hevdet at det burde være mulig å gi mer enn under forrige generalforsamling, ikke minst fordi det denne gang ble innviet to familier i motsetning til i 2015 da bare en familie ble innviet til tjeneste. Av gavene på 1,94 millioner kom mer enn 1.4 millioner kroner inn gjennom Vipps.

– Selv om vi i NLM kanskje ikke har hatt en tradisjon for å være for offensive i våre kollekttaler og givertjenesteoppfordringer, er det viktig å minne hverandre om at vi har stor grunn til å være kreative og frimodige når vi tenker på hva og hvem vi gjør det på vegne av. Så blir det jo en flott dimensjon og veldig konkret når vi på søndagsmøte får være med å sende ut to nye familier til to av våre misjonsland, sier Frøysa.

   

Fast givertjeneste

Under hele generalforsamlingen ble viktigheten av fast givertjeneste løftet frem. Et giverteam på omkring 15 personer, ikledd iøynefallene rosa t-skjorter, gikk rundt på området og oppfordret deltakerne til å bli faste givere eller øke sin avtale. De ble tatt godt imot av deltakerne.

– Vi har vært opptatt av å snakke om viktigheten av givertjeneste på en måte som ikke ble opplevd som påtrengende, og det tror jeg vi har lykkes med sier Grete Haukelid, som er markeds- og innsamlingsleder i NLM. – Samtidig er det veldig oppmuntrende og gledelig å se at så mange er positive til fast givertjeneste og ser verdien av det, for i et langsiktig perspektiv er NLM svært avhengig av fast givertjeneste. På årsbasis utgjør disse gavene opp mot 50 millioner, og slik sett er det svært gledelig at disse gavene blir økt som resultat av GF.

Hun forteller at omkring 50 personer ble nye faste givere. Langt over 100 økt sin faste givertjeneste. Så langt har vi ikke nøyaktig tall for hva dette betyr i økte gaver til NLM på årsbasis.

  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.