> NLM / Nyheter nlm.no / NLM-skole vant klagesakNLM-skole vant klagesak

Budbringerne Sveinung Stensland fra Høyre (til venstre) og Roy Steffensen fra FrP. Det er TV Haugaland som gjør opptak. Foto: Geirmund Monsen

– De kristne friskolene bør ha gode tilbud til unge som er praktisk orienterte, uttaler rektor Leif Kåre Kolnes etter at departementet har godkjent 70 yrkesfaglige elevplasser ved Kristen videregående skole Haugalandet.

Det ble feiring med kake på Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) da to budbringere fra regjeringspartiene mandag kom og fortalte at Kunnskapsdepartementet hadde tatt skolens klage til følge og gitt godkjenning for totalt 70 nye elevplasser. De nye elevplassene vil komme innen yrkesfagene Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg2 Byggteknikk, Vg1 Helse- og omsorgsfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Vg2 Helsearbeiderfaget.

– Ja, dette skapte jubel, sier rektor Leif Kåre Kolnes og forsetter: – Det er viktig at de kristne friskolene kan ha gode tilbud også til unge som er praktisk orienterte, og ikke bare til teoretikere.

De to budbringerne var haugalendingen Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre, og Roy Steffensen, stortingsrepresentant fra FRP og leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Kolnes framhever særlig komitelederens innsats, og tilføyer at Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti og Jan Erik Sundby fra Kristne Friskolers Forbund også har vært gode medspillere. 

– Var det overraskende at det skulle tippe deres vei?

– Vi hadde fått avslag før, så det var langt fra selvsagt at det skulle ende slik. Men denne gangen har vi drevet lobbyvirksomhet og holdt kontakt med politiske miljø. Det viser seg at det ikke er nok å sende en skriftlig søknad eller anke.

Ambisjoner

KVH ligger i på Norheim i Karmøy kommune, noen kilometer fra Haugesund sentrum, og er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Den åpnet dørene i august 2016, med 11 elever. Men ambisjonene er større enn som så. Til nå har den nye skolen hatt 190 elevplasser, og fra høsten 2019 er den nå godkjent for 260 elever.

– Håpet er å kunne stange opp mot et så høyt tall om en ti års tid, forklarer Kolnes.

Foreløpig holder KVH til i leide lokaler. Men en ny skolebygning til en byggekostnad på 40 millioner kroner skal stå ferdig i 2019. Den ligger rett over gata.

Ønsker mangfold innen yrkesfag

Allerede i forberedelsesfasen – to år før KVH kom i gang – søkte skolen om driftsendringer, men den delen av søknaden som gjaldt tre yrkesfaglige utdanningsprogram, ble avslått. Skolen klaget, men i september 2015 ble Utdanningsdirektoratets vedtak stadfestet av departementet. Begrunnelsen var at læreplass-situasjonen i Rogaland tilsa at det ikke var behov for den yrkesfaglige delen. I januar 2017 ble det så sendt ny søknad, men sju måneder senere frarådet Rogaland fylkeskommune at den ble imøtekommet. Og i november vendte Utdanningsdirektoratet tommelen ned. Like før jul benyttet KVH seg av retten til å klage, og i januar 2018 fikk departementet saken oversendt fra direktoratet.

Det springende punktet i Kunnskapsdepartementets begrunnelse for å ta skolens klage til følge er: «Departementet mener at det er verdifullt med et mangfold av tilbud, også innenfor yrkesfag, og at dette kan stimulere til nytenkning og øker elevenes valgfrihet.» Departementet peker på at Rogaland er et stort fylke som kan dimensjonere tilbudet sitt uten store konsekvenser. Det vises dessuten til KVHs opplysninger om signal fra foreldre og unge som ber skolen starte utdanningsprogram for yrkesfag. Også synspunkt om at dette kan være et positivt alternativ som i noen tilfeller kan bidra til at elever kan fullføre skoleløpet bedre enn i offentlig skole, refereres. Til slutt henvistes det til at skolen skal ha vært i kontakt med arbeidsgivere i byggebransjen på Haugalandet og med lærlingekontor som hevder det er behov for flere lærlinger innen byggfag.

– Gledelig og spennende

– Vi er veldig glade, men det er også spennende, sier rektor Kolnes og viser til at departementet uttrykker klar forventning om at KVH skal utvikle et nært samarbeid med næringslivet og jobbe aktivt for flere lærlingplasser.

Leif Kåre Kolnes karakteriserer Kunnskapsdepartementets godkjenning av 70 yrkesfaglige elevplasser ved Kristen videregående skole Haugalandet som en milepæl i skolens korte historie.


Vest-Afrika

I Vest-Afrika formidler våre utsendinger Guds kjærlighet gjennom ord og handling blant to unådde folkeslag.

Les mer | Bli fast giver

Tidligere Fjellhaug-rektor, Ketil Jensen, endrer syn i tjenestedelingsspørsmålet. Han argumenterer utfra avskaffelsen av slaveriet. – Bibelen framstiller kjønnspolariteten som Guds vilje, men ikke slaveriet, svarer NLMs ledelse.

I løpet av august ble NLMs misjonærstab i Japan betraktelig styrket, og gjennomsnittsalderen sank flere hakk – samtidig som NLM og samarbeidskirken uttrykker at de ønsker å satse mer på å nå de unge i landet.

Regnskapet for generalforsamlingen er nå ferdigstilt. Nettokostnadene for arrangementet ble på 3,2 millioner kroner. – Vi hadde forventet røde tall, men disse hadde skarpere rødfarge enn vi setter pris på, sier økonomileder Øystein Frøysa.

Dagens bibelsitat

Sal 119:165 Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.