> NLM / Nyheter nlm.no / Nye avtaler med kirkene i Sør-AmerikaNye avtaler med kirkene i Sør-Amerika

Nylig ble det signert nye samarbeids- og økonomiavtaler med våre samarbeidskirker i Sør-Amerika.

Avtalen strekker seg i første omgang frem til 2022. Samarbeidet har i mange år fungert på gammel vane og utdaterte avtaler, men en skikkelig revidering har ført til flere endringer. 

   

Bort fra "block grant"

Den største endringen er at man går formelt vekk fra en "block-grant" tenkning, der man overfører en stor pengesum uten at bruken av denne er spesifisert.

Nå må kirkene søke på bakgrunn av definerte prosjekter eller arbeidsområder som leirplass, bibelskole, hovedadministrasjon etc og det skal jobbes med bærekraften i hvert enkelt av prosjektene.

Begge kirkene har vært og er gjennom store strukturelle endringer og dette gir mulighet til å se på budsjettene med nye øyne og få et bedre innblikk i hva man faktisk bruker penger på. 

    

Selv-prinsippene i fokus

En annen viktig endring er at man også har definert for seg selv og for hverandre at vi arbeider på bakgrunn av SELV-prinsippene som handler om selvunderhold, selvstyre, selvutbredelse og selvteologiserende.

Både kirken og misjonen har et selvstendig ansvar for at man når disse målene. Begge de nasjonale kirkene har særlige utfordringer knyttet til selvunderhold og selvutbredelse, og dette vil derfor være temaer som bør få særlig oppmerksomhet i fremtiden.

   

En hårfin balansegang

Ellers har det vært viktig å tydeliggjøre at NLM har øverste ansvar for sine medarbeidere. NLM sin formelle innflytelse i kirkens egen organisasjon og deltagelse i indre beslutningsprosesser er også redusert.

Større innflytelse over pengene gir mer makt. Det er hårfine balanseganger som krever at man har gode prosesser og god rolleforståelse. Derfor har det vært viktig å få på plass en avtale som også sier noe om hvordan disse beslutningsprosessene skal se ut.

 
 


Indonesia

Mye av NLMs arbeid i Indonesia handler om barn og unge, både gjennom søndagsskolearbeid og arbeid for å sikre barns utdanningsvilkår.

Les mer | Bli fast giver

I høytiden som stunder til arrangerer Misjonssambandet en rekke påskemøter for unge, voksne og familier. På Solgry, Solhøgda og Solåsen, alle med sol – gjerne påskesol – i navnet, blir det samlinger om Forsoneren – dødens overmann.

Åndelig manipulering foregår også i NLM. Utsyn ønsker dine alvorlige og mindre alvorlige historier om åndelig manipulasjon.

I disse dager avsluttes det tredje kullet av TeFT Familie i Nairobi i Kenya. Seks familier har hatt tolv uker på denne bibelskolen. Bare en av disse familiene er aktive i NLM.

Dagens bibelsitat

Jos 1:3 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.