> NLM / Nyheter nlm.no / Nye avtaler med kirkene i Sør-AmerikaNye avtaler med kirkene i Sør-Amerika

Nylig ble det signert nye samarbeids- og økonomiavtaler med våre samarbeidskirker i Sør-Amerika.

Avtalen strekker seg i første omgang frem til 2022. Samarbeidet har i mange år fungert på gammel vane og utdaterte avtaler, men en skikkelig revidering har ført til flere endringer. 

   

Bort fra "block grant"

Den største endringen er at man går formelt vekk fra en "block-grant" tenkning, der man overfører en stor pengesum uten at bruken av denne er spesifisert.

Nå må kirkene søke på bakgrunn av definerte prosjekter eller arbeidsområder som leirplass, bibelskole, hovedadministrasjon etc og det skal jobbes med bærekraften i hvert enkelt av prosjektene.

Begge kirkene har vært og er gjennom store strukturelle endringer og dette gir mulighet til å se på budsjettene med nye øyne og få et bedre innblikk i hva man faktisk bruker penger på. 

    

Selv-prinsippene i fokus

En annen viktig endring er at man også har definert for seg selv og for hverandre at vi arbeider på bakgrunn av SELV-prinsippene som handler om selvunderhold, selvstyre, selvutbredelse og selvteologiserende.

Både kirken og misjonen har et selvstendig ansvar for at man når disse målene. Begge de nasjonale kirkene har særlige utfordringer knyttet til selvunderhold og selvutbredelse, og dette vil derfor være temaer som bør få særlig oppmerksomhet i fremtiden.

   

En hårfin balansegang

Ellers har det vært viktig å tydeliggjøre at NLM har øverste ansvar for sine medarbeidere. NLM sin formelle innflytelse i kirkens egen organisasjon og deltagelse i indre beslutningsprosesser er også redusert.

Større innflytelse over pengene gir mer makt. Det er hårfine balanseganger som krever at man har gode prosesser og god rolleforståelse. Derfor har det vært viktig å få på plass en avtale som også sier noe om hvordan disse beslutningsprosessene skal se ut.

 
 


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.