> NLM / Nyheter nlm.no / Rydding med velsignelseRydding med velsignelse

Rydding i rapporter kan være relativt tørre saker. Men for en velsignelse når rapportene er om mennesker som har fått bedre liv og håp for evigheten!

Sommer og litt rolige dager gir anledning til oppgaver som normalt står litt lenger nede på listen. Rydding for eksempel. Her på kontoret var det behov for å gå gjennom rapporter og referater.

Jeg må bare innrømme det; jeg liker ikke å rydde.

Samtidig så jeg at dette ikke bare var papir. Ordene hadde et budskap – om det som hadde skjedd og anbefalinger for videre arbeid.

  

Håp

"Dere har gitt oss håp," var tilbakemeldingen fra landsbyboere i Lengjiaping Landsby i Zhaotong fylke i sørvest Kina gav til våre prosjektmedarbeidere. Et Norad-støttet bygdeutviklingsprosjekt gikk over flere år.

I samarbeid med befolkning og lokale myndigheter kom ny vei på plass og bl.a. skolen ble oppgradert. Egentlig hadde myndighetene planlagt å flytte alle som bodde i landsbyen til et annet sted i provinsen. Det som kanskje var enda viktigere, var kursingen i å oppdage egne lokale ressurser og bruke dem til å utvikle samfunnet.

  

Bibelkurs

Eller fra bibelkurset i Zhengzhou i sentral Kina som NLM støttet økonomisk. Kursdeltakerne var medarbeidere i kirkene. Fagfeltet var omfattende, både bibelstoff og opplæring i landets religionslovgivning.

Konklusjonen i evalueringen var at kurset var for kort, det ble undervist i for få fag. Neste gang må kurstiden være minst 1–3 måneder.

 

Sang

Eller i rapport fra turen til Zhenping, sør-vest for Zhengzhou. Kirkelokalet var et usselt lagerbygg. Gamlepastoren hadde samlet noen kristne som møtte oss.

Det ble ei beveget stund da de kristne sang en strofe fra historien om da Jakob kjempet med Gud. "Herre, hvis du ikke velsigner meg, vil jeg ikke la deg gå". Svaret fra oss norske ble "Navnet Jesus blekner aldri".


Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Et viktig tema på NLMs rådsmøte, som ble avholdt på Fjellhaug 20-22. oktober, var NLMs identitet og selvforståelse. Notatet som hovedstyret la frem i denne saken, og som innebærer en mer mangfoldig begrepsbruk i NLM, fikk stor støtte.

Elever ved Kristelig Gymnas (KG) i Oslo samlet inn over to millioner kroner i årets elevaksjon.

Forslaget om at ansatte i NLM skal kunne velge en representant til organisasjonens hovedstyre (HS), og til regionstyrene blir ikke lagt frem for generalforsamlingen i 2018.

Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.