> NLM / Nyheter nlm.no / Takknemlighet i arbeidetTakknemlighet i arbeidet

På grunn av våre lokale medarbeidere, som kan nå mye lenger enn oss, gir det store muligheter til å nå andre med evangeliet. Det gir en stor glede når våre ansatte begynner å ta slike initiativ selv.

De lokale når lengst

Jeg har lyst til å starte denne artikkelen som Paulus starter mange av sine brev: «Vi takker Gud, vår Herre når vi ber for dere og for at vi får lov til å jobbe sammen med dere.» 

NLM Indonesia består av noen nordmenn, men flest indonesiske ansatte. Og vi er takknemlige for våre medarbeidere – de når mye lenger enn oss, for de kjenner språket, kulturen og livet i Indonesia på et mye dypere plan enn vi noen gang kommer til å gjøre.

Samarbeid på tvers av kulturer og språk er noe som gir NLM Indonesia store muligheter til å nå langt med evangeliet!

    

Tar selv initiativ

Nylig var en liten gruppe av oss på besøk på en teologisk høyskole på en øy sør i Indonesia som heter Sumba. Der besøkte vi et arbeid som Child ministry-avdelingen vår har startet. Dette arbeidet har inspirert meg stort – ikke nødvendigvis på grunn av arbeidet i seg selv, selv om det er både bra og viktig.

Det som har inspirert meg mest er det at våre indonesiske ansatte har tatt initiativet 100% på egen hånd til å utvide arbeidet til Sumba. Det er ikke noe vi fra Norge står bak. Og det at våre ansatte begynner å ta slike initiativ, gir meg stor glede. 

     

Foto: Privat

     

Fokus innad i kirken

I mange kirker og trossamfunn i Indoneisa er det å spre evangeliet videre ikke nødvendigvis det mest naturlige for alle. På en måte er det trist og erkjenne det, men det er forståelig. Vi lever i et land hvor det å dele evangeliet med folk som har en annen religion er forbudt fra lovens side.

Bare tenk på oss i Norge, hvor krevende det er å dele evangeliet med naboen, eller med Kari på Kiwi? Vi har ingen lover som sier at det er ulovlig, men likevel er det så krevende å gjøre det.

Sett da i perspektiv at det er ulovlig, straffbart. Da blir lettere å legge bort tanken om å dele evangeliet til nye og heller fokusere på de innad i kirken, og det har blitt en realitet for mange her i landet.

   

Tenke utadrettet    

Derfor tenker jeg at noe av det viktigste vi som utsendinger fra Norge kan gjøre, er å motivere, inspirere og utruste våre indonesiske ansatte til å tenke utadrettet arbeid blant sine landsmenn. De har de lokale fordelene, og de kan komme veldig langt i dette landet, lenger enn vi.

Det er i stor takknemlighet og glede at vi får lov til å jobbe så tett med våre indonesiske brødre og søstre!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.