> NLM / Nyheter nlm.no / TEC er et strategisk misjonssenterTEC er et strategisk misjonssenter

Alle foto: privat

Gjennom studier i antropologi blir studentene ved Tabor Evangelical College i Etiopia utrustet til å nå mennesker fra andre stammer og kulturer med evangeliet. Det er en viktig og verdifull tilnærming til misjon.

I november og desember 2017 underviste jeg to kurs ved Tabor Evangelical College (TEC) i Hawassa. Dette var fjerde gang, første gang var i 2012. Hver gang har Dansk Bibel Institut og Luthersk Mission (DLM) i fellesskap dekket utgiftene i forbindelse med mine undervisningsopphold ved TEC.

  

Erfaringsnær undervisning

Det oppleves hjemlig og godt å undervise ved TEC. Landet og mange av folkegruppene kjenner jeg fra vår tid som misjonærer (1983-1996).

Jeg opplever det som en stor velsignelse og en gave å få lov til å bidra med undervisning i det fine læringsmiljøet ved TECs misjonsavdeling, med ca. 150 studenter. Her føler jeg meg veldig godt hjemme blant dedikerte undervisere og lærevillige studenter på bachelorlinjen.

Normalt sett har studentene et halvt år til å gå gjennom den pensummengden som i mine kurs komprimeres til åtte ukers undervisning. Her har det vært en hjelp å veksle mellom engelsk og amharisk.

De fleste ansiktene lyser opp og forstår bedre når jeg forklarer fagstoff og gir eksempler på amharisk. Men da blir studentene fra Gambela tause og uoppmerksomme. Og glemmer jeg å veksle tilbake til engelsk, spør de om å få alt sammen gjentatt og forklart på engelsk.

  

Når en student i en time i antropologifaget spør om hvorfor et kulturfag er relevant, retter jeg meg glad opp. Det er et uttrykk for læringsbevissthet og et ønske om å kunne anvende det som læres.

I den faglige undervisningen min ved Fjellhaug Internasjonale Høgskoles avdeling i København (FIH-DK) spør enkelte av studentene om relevansen, når jeg nå og da tar med erfaringsstoff fra Etiopia. Slike spørsmål får jeg aldri fra studentene ved TEC.

Her hører jeg ofte studentene si at jo mer erfaringsnær den faglige undervisningen er, jo bedre forstår de og jo mer opplever de at det blir relevant for deres fremtidige tjeneste.

  

Vi formidler det vi forstår – hvordan er så vår forståelse?

Undervisningen i faget Tverrkulturell kommunikasjon er særlig lærerikt og utfordrende for både studentene og meg selv. Hver gang har studentene i en workshop produsert datamateriale om førkristen forståelse av forhold og emner i deres individuelle hjemkulturer.

Her har de forsøkt å avdekke hvordan tenkning og praksis i førkristen kultur kan påvirke den forståelsen de selv og kristne i hjemkulturen har av synd, av ære og skam eller av åndelighet. Deretter har de undersøkt overensstemmelser og uoverensstemmelser mellom hjemkulturens førkristne forståelse og den forståelse som Bibelen formidler om de emnene de studerer.

I den prosessen bevisstgjøres studentene om at deres forståelse og formidling av evangeliet og Bibelens lære og veiledning ubevisst kan forveksles med eller begrenses av oppfatninger som har hengt ved fra førkristen forståelse. På den bakgrunnen reflekterer og arbeider de med hva det innebærer av utfordringer, når de etter studieårene skal undervise og hjelpe nye kristne i en annen kultur og med et annet språk til en bibelsk forståelse av Guds frelse og av daglig liv etter Guds vilje.

    

   

Guds rikes ringvirkninger

Hver gang jeg underviser – enten det er ved FIH-DK eller TEC – ser jeg for meg studenter som Gud ønsker å utruste og bruke i forskjellige tjenester i kirke og misjon, enten lokalt eller internasjonalt.

Denne gangen har jeg undervist 45 modne menn og kvinner som ønsker å tjene i Mekane Yesus-kirkens synoder, hvor de kommer fra, eller blant folkegrupper på nye steder. Det er et riktig perspektiv.

Jeg ser for meg ringvirkninger av Guds rike, som Gud legger til rette og virker gjennom undervisningssituasjoner i den enkeltes liv og tanker for fremtiden, ut i hjem, i samfunn, blant folkegrupper i Etiopia og videre ut.

  

En student reflekterte over nytten av å lære antropologi og skrev: «Antropologi har endret sinnet og hjertet mitt med tanke på noen feilaktige forutsetninger og forståelser jeg har hatt om kultur, folkegrupper og rase. Ved å studere antropologi har jeg begynt å elske Skriften mer. Jeg vil si til dem (forkynnerne) som har gått glipp av antropologistudiet, at de har gått glipp av det beste studiet. Det sier jeg fordi kulturantropologi lærer en å forstå folk med respekt og kjærlighet til deres kultur, og det bidrar til at evangeliet lander sikkert i hjertet deres.»

  

I 2014 betrodde en student seg til meg og sa: «Jeg har alltid tenkt at folket mitt var bedre og mer sivilisert enn nabofolket vårt. Nå har jeg forstått at jeg har tatt feil, og jeg tror Gud vil at jeg skal gå til dem med evangeliet.»

I dag er han en av mange studenter fra TEC som frimodig deler evangeliet med sitt eget folk og nabofolk, og som brenner for at mange flere kristne skal høre Guds kall til misjon.

   

Et strategisk senter i utvikling

De mange ukentlige undervisningstimene, de mange samtalene med og blant studenter og flere ukentlige samlinger med bønn, sang og vitnesbyrd er alt sammen uttrykk for hvordan faglig, menneskelig og åndelig læring er samlet i en fin helhet ved TEC.

Det å få se omtrent 800 high school-elever fra kristen, muslimsk og sekulær bakgrunn som daglig ferdes hjemmevant og trygt i det kristne miljøet ved TEC er i seg selv løfterikt. Her er det gode lærere og mange flotte unge kvinner og menn som utgjør et flott potensial til ledende stillinger på alle nivåer i det etiopiske samfunnet.

De etiopiske myndighetene har nettopp anerkjent det faglige arbeidet ved TEC high school, slik at det i dag rangeres på tredje nivå (av fire), og altså er blant de beste high schools i Sør-Etiopia (SNNP).

TEC har i et par år også vært i en prosess med å søke egen akkreditering ved ACTEA (Association for Christian Theological Education in Africa) for deler av misjonsavdelingens utdannelser. De er nå nesten i mål i prosessen med å få akkreditert den 4-årige bachelorlinjen. På sikt vil man også søke akkreditering av den 3-årige diplomalinjen.

  

Skole for fremtiden

TEC er i god utvikling og på alle måter et strategisk senter for lokale unge, for kristenfolket i Mekane Yesus-kirkens synoder og menigheter og for misjonsvitnesbyrdet blant de mange folkegruppene i hele Sør-Etiopia og videre utover. Ressursene er begrenset, men TEC gjør et flott arbeid for å bruke mulighetene de har.

De når viktige visjoner, så neste generasjons menn og kvinner kan få en relevant og god utdannelse til tjenesten som evangelister, misjonærer, prester og ledere.

Be om at TEC må fortsette å lykkes med det. NLM og DLMs visjoner og misjonsstrategi sammenfaller godt med visjonene for misjonsavdelingens utdannelser ved TEC. Det er et sterkt ønske ved TEC at NLM og DLM fortsetter å synliggjøre samhørighet om misjonsvisjoner og utdannelser.

  

Kristian Mogensen

Høgskolelektor ved FIH-DK og gjesteunderviser ved TEC

  

Oversatt fra dansk av Narve Jonas Nystøyl


Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

NLM Ung støtter en ny ungarbeiderstilling tilknyttet den islandske misjonsorganisasjonen SIK. Ungarbeider Olafur Jon Magnusson har også en stilling i det islandske Laget.

En flunkende ny forsamlingssal ble innviet i Kristiansund søndag. Salen ligger vegg i vegg med NLM Gjenbruks store butikk i byen.

NLMs arbeid i Indonesia ble berørt av et kraftig jordskjelv som rammet flere øyer søndag. Ifølge BBC er 91 personer rapportert døde.

Dagens bibelsitat

Sal 118:5 Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.