> NLM / Nyheter nlm.no / Til alle folkeslag – hvorfor?Til alle folkeslag – hvorfor?

Som kristne skal vi gå til alle folkeslag og fortelle dem om frelsen gjennom Jesus Kristus. Det er en opplest og vedtatt sannhet blant de fleste kristne, og det er kjernen i misjon. Men hvorfor?

Misjonstema

I juli har vi ikke et "månedens misjonsfelt".
  
Denne måneden vil vi heller løfte frem Jesu kall "til alle folkeslag".
  
Les også:
Til alle folkeslag – hvordan?
Til alle folkeslag – hvor?

Hvorfor misjon? Hvorfor skal vi fortelle andre om Jesus – og ikke gi oss før alle har hørt?

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler,» sier Jesus i Matteus 28,19, bedre kjent som Misjonsbefalingen. Så det er jo et av svarene – kort og godt fordi Jesus sier at vi skal gjøre det. Vi er kalt til det, det er oppdraget vårt. Det var det aller siste Jesus valgte å si mens han vandret som fysisk menneske blant oss, så det er rimelig å anta at det var noe han mente var ganske viktig.

Men Jesus sier ikke bare at vi skal gjøre det – han sier at derfor skal vi gjøre det. Begrunnelsen hans kommer i verset før: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.»

      

«Jeg er sterkere enn deg»

Det er jo vel og bra, men samtidig er det en begrunnelse som bør utdypes. Det er for så vidt passende at vi omtaler Matteus 28,18-20 som en befaling, for det er nettopp det det er – litt sleivete formulert kan man si at han sier: «Gjør dette fordi jeg er sterkere enn deg.»

Og det stemmer, naturligvis – men isolert sett er det også noe man sier til en ansatt eller slave. «Gjør dette fordi jeg sier det, og fordi det er jeg som har makten her.»

Men vi er jo ikke ansatte eller slaver, vi er barn. Guds barn. Og når en forelder ber barnet sitt om å gjøre noe, er det ikke bare fordi «jeg er voksen og sterkere enn deg, og jeg bestemmer». Det er omsorg bak ordene, og den egentlige begrunnelsen er at det er til det beste – for barnet, og for andre.

    

Makt til å gi liv

Heldigvis, da, står ikke begrunnelsen vi finner i Misjonsbefalingen alene. Det er ikke et isolert argument uten bakenforliggende omsorg eller en dypere årsak.

Vi har jo hele Bibelen, og den viser oss at når Jesus sier at vi skal gå fordi han har fått «all makt», er det store, underliggende poenget at han har makt over liv og død.

Nærmere bestemt: Han har overvunnet døden og har makt til å gi oss liv og glede i overflod – både her i livet og i evigheten. Og han ønsker å gjøre det.

     

Men vi må velge å la ham gi oss det livet, og den gleden. Fordi vi er syndige mennesker som gjør onde ting, er vi, på egen hånd, rett og slett ikke kompatible med Guds hellige renhet og ubesudlede godhet. Guds natur og vår natur er som olje og vann – de går ikke sammen.

Og fordi Gud ikke tvinger noen til å elske ham – fordi det ville ikke være ekte kjærlighet – kan vi velge å la det forbli slik. Men fordi han elsker oss, gir han oss muligheten til å bli gjort kompatible med ham – gjennom Jesus. Hvis vi vil. Fordi Jesus har overvunnet døden og har all makt.

   

Frihet til å velge

Og det er nettopp derfor vi skal gå til alle folkeslag. Fordi Gud har gitt oss denne muligheten, og frihet til å velge den eller ikke – men for å få den friheten og muligheten, må man først vite om den.

Misjon handler om å sette folk fri – eller rettere sagt om å gi folk muligheten til å bli satt fri. Fordi alle mennesker er like mye verdt og fortjener de samme rettighetene, fortjener de også å få vite om Guds gave – muligheten til å velge frelsen gjennom Jesus. De fortjener å få den friheten.

Misjon handler ikke om å tvinge noen til å tro (det er jo heller ikke mulig), men om å gi dem muligheten.

  

Vi lever i et informasjonssamfunn, hvor alle har muligheten til å gjøre seg opp sine egne meninger og foreta velinformerte valg ut fra sin egen overbevisning.

Det er det vi er kalt til å sørge for at alle, over hele jorden, får muligheten til å gjøre når det gjelder det viktigste valget av dem alle.

Vi er informasjonsbærere med verdens viktigste informasjon – verdens viktigste budskap. Nemlig at Jesus har all makt og har overvunnet selve døden – for vår skyld. Folk skal få velge selv – men de må få sjansen.

Det er det misjon handler om. Frihet til å velge – til å velge å bli satt fri. Og å sørge for at alle får den muligheten.


Vest-Afrika

I Vest-Afrika driver NLM arbeid i Mali og Elfenbenskysten. I Mali arbeides det mye med relasjonsbygging, mens i Elfenbenskysten støtter vi en liten, men levende lokal kirke.

Les mer | Bli fast giver

380 ansatte ved NLMs videregående skoler var nylig samlet til konferanse på Lundeneset vgs. – Vi hadde et gjennomarbeidet program og stemningen var veldig god, sier Torleif Belck-Olsen, skolekonsulent på NLMs hovedkontor.

Et viktig tema på NLMs rådsmøte, som ble avholdt på Fjellhaug 20-22. oktober, var NLMs identitet og selvforståelse. Notatet som hovedstyret la frem i denne saken, og som innebærer en mer mangfoldig begrepsbruk i NLM, fikk stor støtte.

Elever ved Kristelig Gymnas (KG) i Oslo samlet inn over to millioner kroner i årets elevaksjon.

Dagens bibelsitat

Tit 2:11 For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.