> NLM / Nyheter nlm.no / Tre nye i NLMs hovedstyreTre nye i NLMs hovedstyre

Foto: Kjetil Vatsøy

Håvard Måseide, som er gjenvalgt for seks år i Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre, får følge av tre nye.

I går presenterte valgkomiteen åtte kandidater til fire ledige plasser i NLMs hovedstyre. I tillegg kom det et benkeforslag. Robert Mulelid, som av valgkomiteen var satt på varamannslista, var den som ble lansert. Dermed fikk generalforsamlingen ni å velge mellom.

Flere ba om ordet og kom med anbefalinger av de forskjellige kandidatene. Valgkomiteen fikk også ros for arbeidet sitt.

i dag ble resultatet gjort kjent. De som får plass i hovedstyret er: Håvard Måseide (495 stemmer), Raymond Bjuland (460 stemmer), Lars Stensland (283 stemmer) og Robert Mulelid (266 stemmer).

Fra før sitter Knut Espeland, Thor Fremmegård og Kjartan Urangsæter Åsebø i NLMs hovedstyre.

Torsdag ble Reidar Bøe, som har vært fast medlem, valgt til første varamann.

  

Ansattes representasjon

Selv om valgkomiteen fikk mange godord for det den la fram, ble det spurt om det er greit at personer som har et ansettelsesforhold til NLM, velges til hovedstyret? Blant andre Per Inge Søreng og Magne Rydland hevdet at det er problematisk for NLM hvis for mange ansatte blir valgt inn.

– Det er uheldig hvis de som skal lede organisasjonen også har et avhengighetsforhold til organisasjonen som ansatte, sa Magne Rydland.

Søreng la også fram et forslag for generalforsamlingen om at hovedstyret til neste generalforsamling skulle fremme en sak om ansattes representasjon. I en kort debatt i etterkant frarådet hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang at forsamlingen støttet forslaget. Ved avstemningen stemte 315 stemte mot og 222 for. Dermed falt forslaget.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.