> NLM / Nyheter nlm.no / Trenger flere bøker på TaborTrenger flere bøker på Tabor

Foto: Ragnhild Myren

Misjonsskolen på Tabor satser tungt på å bli akkreditert, og et av kravene er et rikholdig bibliotek. Nå planlegges nybygg og moderne bibliotekløsninger.

På Misjonsskolen på Tabor Evangelical College (TEC) jobbes det for tiden med å bedre kvaliteten på forskjellige nivåer. Både administrativt og akademisk gjøres det en innsats for å utvikle skolen.

Målet er å bli akkreditert (godkjent) av ACTEA (Association for Christian Theological Education in Africa), og prosessen er allerede i gang.

I mai 2017 hadde vi det første besøket derfra, og etter det har vi jobbet med å forbedre det som vi fikk tilbakemelding på etter besøket.

    

Boksamlingen vokser

På en akademisk institusjon har biblioteket en viktig rolle. Helt siden skolen startet opp igjen i 2003, har det blitt jobbet med å utbedre og utvide biblioteket.

Mange gaver har blitt gitt til skolen både i form av bøker og i form av pengegaver øremerket innkjøp av nye bøker. Vi er svært takknemlige til de som har gitt oss disse gavene.

Nå nærmer vi oss 8000 bøker i biblioteket. Mange av bøkene har vi imidlertid flere kopier av, og for å bli akkreditert må skolen ha 10 000 titler. Vi har nå litt over 6000 titler, og mangler derfor nesten 4000 for å nå målet.

Vi har fått en god del digitale bøker som vi så langt ikke har registrert. Dette gir håp om å komme nærmere målet.

    

Moderniserer biblioteket

Nylig har skolen kjøpt inn data-programvare som vil lette det administrative arbeidet på biblioteket. Når programmet er installert og oppe og går, er planen å gi lærere og studenter opplæring i bruk. Det vil da bli mye lettere for studenter og lærere å finne bøkene de er på utkikk etter, og det vil også lette arbeidet med utlån av bøker.

I løpet av året håper vi også på at skolen installerer trådløst nettverk, slik at studenter og lærere får tilgang til digitale filer og journaler via programvaren som er innkjøpt.

    

Nytt og lyst lokale

Lokalet som biblioteket ligger i er svært lite. Vi får kanskje plass til 2-3 reoler til med bøker, men så er det helt fullt der. Derfor har skolen bestemt at det i løpet av det inneværende året skal settes i gang med nybygg hvor det skal bli bibliotek, lesesal og IT-lab.

Når dette er på plass, vil biblioteket kunne flytte inn i nye, lyse lokaler, hvor det også er mer plass til den planlagte utvidelsen.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.