> NLM / Nyheter nlm.no / Utdanning gir lys i hverdagenUtdanning gir lys i hverdagen

Sidibe sammen med sin datter Bamba, som nå får gå på skolen takket være skoleprosjektet i Abidjan. Foto: privat

– Jeg vil gjerne takke for den fantastiske gaven vi har fått, sier Sidibe Mohamed. Barna hans får endelig skolegang takket være NLMs speed school-prosjekt i Elfenbenskysten.

Vi møter Sidibe Mohamed i Abidjan i Elfenbenskysten, der han bor sammen med de to barna sine og sin nåværende kone. Sidibe er veldig takknemlig for fremtidsmulighetene NLMs speed school-klasser gir familien.

– Jeg hørte om prosjektet med skolegang fra noen naboer som hadde sine barn i klassen, forteller han. – Tidligere så jeg svært mørkt på muligheten til å få barna mine på skolen, siden vi manglet både penger og de nødvendige papirene. Barna ville gjerne gå på skolen slik som vennene sine, men nå som de var blitt flere år eldre, ville ikke skolene ta dem opp i klassene.

    

Håp om en bedre fremtid

Istedenfor å gå på skolen, hjalp Sidibes barn til med å selge varer på markedet. Men takket være speed school-klassene, der barna får undervisning tilsvarende 2 års skolegang på ett år, har Sidibe nå håp om at barna vil kunne fortsette på skolen.

– Jeg er veldig stolt og glad for at de nå gjør det godt på skolen og er blant de beste i klassen. Lærerne gjør en fantastisk innsats og har veldig god kontakt med både elever og oss foreldre, sier han fornøyd.

    

Utdanning gir utvikling

Sidibe er tydelig på hvor viktig speed school-tilbudet har vært for familien. – Utdanning er lyset i vårt liv nå, og det gir oss mange nye muligheter for fremtiden. Jeg har nå forstått hvor viktig utdanning er for fremtidsutsiktene til barna og at det å gå på skolen gir god utvikling for dem.

– Jeg vil veldig gjerne at barn fra flere familier skal få anledning til å gå på skolen, siden det er svært mange barn i nabolaget som av ulike grunner ikke har den muligheten. Jeg vil gjerne takke for den fantastiske gaven vi har fått ved at barna kan få gå på skolen.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.