> NLM / Nyheter nlm.no / Wanawake wa Imani – Troens kvinnerWanawake wa Imani – Troens kvinner

Illustrasjonsfoto: Bård Bøe

I juni lanserte Soma Biblia en podcast online, kalt ”Wanawake wa Imani” – Troens kvinner. Målet er å vise kvinner at Bibelen er relevant for dem og kan være en ressurs i dagliglivet.

Podcasten består foreløpig av seks programmer rettet mot kristne kvinner i Tanzania: For småbarnsmoren på landsbygda som sliter med å få endene til å møtes. For bestemoren, som sitter litt bedre i det, men som bekymrer seg for barn og barnebarn. For den unge studinen, i en by langt hjemmefra.

   

Bibelen er relevant

Visjonen for programmene er å hjelpe kvinner i Tanzania til å få et personlig og frigjørende forhold til Jesus, som frelser, venn og Herre i hverdagslivet – med Bibelen som kilde.

Programmene har som mål å vise at Bibelen er mer enn en bok man bærer under armen på vei til kirke hver søndag; at den også har relevans, og er en ressurs, i kvinnenes daglige liv med Gud. I Bibelen kan de finne styrke for troen og deres forhold til Jesus.

              

Varmt og utfordrende

Det er DLM-misjonær Inge-Marie Roager, som har forberedt, laget og leder programmene. Hun har en varme, ærlighet og nærvær som får det til og kjennes som om hun sitter rett vedsiden av og har en samtale med lytteren. Hun er ikke redd for å være åpen og bruker eksempler fra eget liv.

Hun åpner for spørsmål og selvrefleksjon, og er ikke redd for å utfordre lytteren.

             

For grupper og enkeltlyttere

De seks programmene er gratis og tenkt for bruk i grupper, for eksempel bibelgrupper eller kvinnegrupper, og de fire første programmene har spørsmål til diskusjon på slutten. Men programmene fungerer også fint for individuell bruk.

De er tilgengelig gratis for nedlastning på Soma Biblias hjemmesider, finnes på Podcast på iTunes og spres også via sosiale medier, særlig Whatsapp som er særlig utbredt i Tanzania.

Vær med å be om at programmene kan nå og berøre flest mulig.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.